Електротехніка і Електромеханіка

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Електротехніка і Електромеханіка - рецензований науковий журнал відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та інженерної електрофізики, техніці сильних електричних та магнітних полів, електроізоляційної та кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і системи, безпеки електрообладнання.


Рік заснування: 2002

Розділи журналу:

  • Електричні машини та апарати
  • Електротехнічні комплекси та системи
  • Силова електроніка
  • Теоретична електротехніка
  • Техніка сильних електричних та магнітних полів. Інженерна електрофізика
  • Електроізоляційна та кабельна техніка
  • Електричні станції, мережі і системи
  • Електричний транспорт
  • Безпека електрообладнання

Співзасновники: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" з № 1 2002 р. внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (перереєстровано Наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328)

Журнал «Електротехніка і Електромеханіка» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії «А» згідно Наказу МОН України №1412 від 18.12.2018 р. (Додаток 10 до Наказу).

Починаючи з 2015 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має DOI: 10.20998/2074-272X.2016.1.01

Як цитувати статтю з нашого журналу. Наприклад:
Sokol Ye.I., Gryb O.G., Shvets S.V. The structural and parametrical organization of elements of a power supply system in the conditions of network centrism. Electrical engineering & electromechanics, 2016, no.2, pp. 61-64. doi: 10.20998/2074-272X.2016.2.11

Індексація журналу:
Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Index Copernicus (ICV2019 – 100.0), DOAJ, elibrary.ru, Російський індекс наукового цитування , CrossRef (усі статті мають DOI), ProQuest, EBSCO Publishing INC.Gale/Cengage Learning, Ulrich’s Periodical Directory, реферативний журнал "Джерело" (Україна), реферативний журнал ВІНІТІ РАН (Російська Федерація), Google Академія

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік

Мова видання: російська/українська, англійська

Головний редактор: Сокол Євген Іванович, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, ректор НТУ "ХПІ"

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів

Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696

E-mail: a.m.grechko@gmail.com

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати:
на 2020 рік - 770,58 грн., на два місяці - 128,43 грн., на чотири місяці - 256,86 грн., на шість місяців - 385,29 грн., на вісім місяців - 513,72 грн., на десять місяців - 642,15 грн

Передплатний індекс на УкрПошті: 01216