Електротехніка і Електромеханіка

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Електротехніка і Електромеханіка - мультидисциплінарний рецензований науковий журнал відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки і удосконалення електричних машин і апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніки сильних електричних і магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і систем, безпеки електрообладнання.


Рік заснування: 2002

Рубрики журналу:

  • Електричні машини та апарати
  • Електротехнічні комплекси та системи. Силова електроніка
  • Теоретична електротехніка та електрофізика
  • Техніка сильних електричних і магнітних полів. Кабельна техніка
  • Електричні станції, мережі і системи
  • Електричний транспорт
  • Безпека електрообладнання

Співзасновники: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Починаючи з 2016 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має DOI: 10.20998/2074-272X.2016.1.01

Як цитувати статтю з нашого журналу. Наприклад:
Sokol Ye.I., Gryb O.G., Shvets S.V. The structural and parametrical organization of elements of a power supply system in the conditions of network centrism. Electrical engineering & electromechanics, 2016, no.2, pp. 61-64. doi: 10.20998/2074-272X.2016.2.11

Офіційна абревіатура Elektroteh. elektromeh.

Транслітерація назви журнала Elektrotekhnika i Elektromekhanika

Індексація журналу: Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Index Copernicus (ICV2015 – 83.98), DOAJ, elibrary.ru, Російський індекс наукового цитування (IF2014 – 0.118), CrossRef (усі статті мають DOI), EBSCO Publishing INC.Gale/Cengage Learning, Ulrich’s Periodical Directory, реферативний журнал "Джерело" (Україна), реферативний журнал ВІНІТІ РАН (Російська Федерація), Google Академія

         

             

       

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік

Мова видання: російська/українська, англійська

Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, д.т.н., професор

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів

Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696, +380 66 3719832

E-mail: a.m.grechko@gmail.com

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати:
на 2018 рік - 330,18 грн., на два місяці - 55,03 грн., на чотири місяці - 110,06 грн., на шість місяців - 165,09 грн., на вісім місяців - 220,12 грн., на десять місяців - 275,15 грн

Передплатний індекс на УкрПошті: 01216

Анонси

 

Перелік українських видань, що входять до двох найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (станом на 25 вересня 2017)

 
Шановні автори, читачі, колеги!
Представляємо до Вашої уваги інформацію щодо українських наукових журналів, що представлені в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і/або Scopus.
Таких журналів наразі 88 (дата останнього оновлення 25.09.2017).
Посилання: https://openscience.in.ua/ua-journals
 
Опубліковано: 2017-09-28
 
Більше анонсів...