Електротехніка і Електромеханіка

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Електротехніка і Електромеханіка - мультидисциплінарний рецензований науковий журнал відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки і удосконалення електричних машин і апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніки сильних електричних і магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і систем, безпеки електрообладнання.


Рік заснування: 2002

Рубрики журналу:

  • Електричні машини та апарати
  • Електротехнічні комплекси та системи. Силова електроніка
  • Теоретична електротехніка та електрофізика
  • Техніка сильних електричних і магнітних полів. Кабельна техніка
  • Електричні станції, мережі і системи
  • Електричний транспорт
  • Безпека електрообладнання

Співзасновники: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" з № 1 2002 р. внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (перереєстровано Наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328)

Журнал «Електротехніка і Електромеханіка» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії «А» згідно Наказу МОН України №1412 від 18.12.2018 р. (Додаток 10 до Наказу).

Починаючи з 2015 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має DOI: 10.20998/2074-272X.2016.1.01

Як цитувати статтю з нашого журналу. Наприклад:
Sokol Ye.I., Gryb O.G., Shvets S.V. The structural and parametrical organization of elements of a power supply system in the conditions of network centrism. Electrical engineering & electromechanics, 2016, no.2, pp. 61-64. doi: 10.20998/2074-272X.2016.2.11

Офіційна абревіатура Elektroteh. elektromeh.

Транслітерація назви журнала Elektrotekhnika i Elektromekhanika

Індексація журналу: Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Index Copernicus (ICV2018 – 100.0), DOAJ, elibrary.ru, Російський індекс наукового цитування (IF2017 – 0.168), CrossRef (усі статті мають DOI), ProQuest, EBSCO Publishing INC.Gale/Cengage Learning, Ulrich’s Periodical Directory, реферативний журнал "Джерело" (Україна), реферативний журнал ВІНІТІ РАН (Російська Федерація), Google Академія

         

             

          

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік

Мова видання: російська/українська, англійська

Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, д.т.н., професор

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів

Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696, +380 66 3719832

E-mail: a.m.grechko@gmail.com

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати:
на 2019 рік - 644,94 грн., на два місяці - 107,49 грн., на чотири місяці - 214,98 грн., на шість місяців - 322,47 грн., на вісім місяців - 429,96 грн., на десять місяців - 537,45 грн

Передплатний індекс на УкрПошті: 01216

Анонси

 

Index Copernicus Value журналу «Електротехніка і Електромеханіка» за 2018 рік склав 100.00!

 

Редакція журналу рада сповістити, що міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus International (Польща) нарешті завершила розрахунок наукометричного показнику Index Copernicus Value (ICV) журналу «Електротехніка і Електромеханіка» за минулий 2018 рік.

Index Copernicus Value журналу «Електротехніка і Електромеханіка» за 2018 рік склав рівно 100.00!

 
Опубліковано: 2019-10-20
 
Більше анонсів...