Антіплагіат

Закон України «Про освіту» (п.4, статті 42 "Академічна доброчесність") дає таке визначення академічного плагіату.

Академічний плагіат — це оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Плагіат явно мав місце, коли великі шматки тексту були скопійовані та вставлені без відповідного та однозначного посилання.

Такі рукописи не розглядаються для публікації в журналі «Електротехніка і Електромеханіка».

«Переробка тексту» (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Дублююча публікація відбувається, коли автор повторно використовує суттєві частини своєї власної опублікованій роботи без надання відповідних посилань. Це може варіюватися від публікації ідентичної статті в декількох журналах до додавання невеликої кількості нових даних в раніше опубліковану статтю.

Редколегія журналу «Електротехніка і Електромеханіка» оцінюють всі подібні випадки індивідуально.

У випадку, якщо плагіат визначається після публікації статті, редколегія журналу може відкликати оригінальну публікацію в залежності від ступеня плагіату, контексту опублікованій статті і його впливу на загальну цілісність опублікованого дослідження.

У разі виявлення порушення авторських прав (плагіату) після опублікування, стаття з архіву журналу (на сайті) не видаляється і позначається «Плагіат», відповідно до міжнародних протоколів антіплагіатной політики.

Ця стаття з позначкою «Плагіат» відображається у всіх ресурсах, у яких індексується журнал.

Всі рукописи, подані до розгляду для публікації в журнал «Електротехніка і Електромеханіка», перевіряються на унікальність спеціалізованим сервісом Unicheck.com. Авторам надсилається протокол (Unicheck Similarity Report) із детальними результатами перевірки статті на плагіат. Рукопис може бути прийнятий до розгляду для публікації тільки за умови унікальності не менше 80 %.

Також, додатково, унікальність рукопису оцінюється на етапі подвійного сліпого рецензування (як один із критеріїв, який оцінюється рецензентами).

Матеріали, представлені в журнал «Електротехніка і Електромеханіка», повинні бути оригінальними і не повинні публікуватися або передаватися для публікації в інших місцях. Це правило застосовується також до матеріалів, представлених в інших місцях, в той час як рукопис знаходиться на розгляді в журналі «Електротехніка і Електромеханіка».

Якщо рукопис був представлений також до розгляду для публікації в іншому журналі, автори зобов'язані повідомити про це при поданні рукопису до журналу «Електротехніка і Електромеханіка».