Авторство

     Передбачається, що кожен Автор статті вніс істотний внесок в її суть, або у проведене дослідження; або у збір і аналіз результатів; або у створення нової методики, що використовувана в роботі; або підготував фінальний проект. Також передбачається, що кожен Автор затвердив представлену версію рукопису та погодився нести особисту відповідальність за внесок Автора і забезпечувати гарантію, що питання, пов'язані з точністю або цілісністю будь-якої частини рукопису, навіть тієї, в якій Автор особисто не брав участі, були належним чином описані та вирішені.
     Подача рукопису до журналу «Електротехніка і Електромеханіка» означає, що всі зазначені у статті Автори погодилися зі змістом рукопису, та всі подали до редакції журналу особисті Заяви щодо опублікування статті або передали право вести кореспонденцію з редакцією одному із співавторів статті (надалі – Автор-кореспондент) шляхом підписання завіреного письмового доручення.
     Автор-кореспондент несе відповідальність за управління всім листуванням між журналом «Електротехніка і Електромеханіка» і всіма співавторами до та після публікації. Автор-кореспондент також несе відповідальність за подання заяви про конфлікт інтересів від імені всіх Авторів статті.
     Після прийняття статті до публікації Автор-кореспондент несе відповідальність за достовірність інформації, коректного зазначення імен співавторів, їх місця роботи, e-mail та інших даних. Після публікації статті Автор-кореспондент залишається контактною особою для запитів щодо опублікованої статті. Він несе відповідальність за інформування всіх співавторів з будь-яких питань, що виникають у зв'язку з опублікованою статтею, і за забезпечення своєчасного вирішення таких питань.
     Автори опублікованих матеріалів зобов'язані негайно інформувати журнал, коли їм стане відомо про будь-які аспекти, що потребують виправлення. Будь-які зміни в списку Авторів після подання рукопису, такі як зміна порядку Авторів, видалення або додавання співавторів, повинні бути схвалені кожним Автором окремо.
     Редактори журналу «Електротехніка і Електромеханіка» не можуть розслідувати або вирішувати суперечки про авторство до або після публікації. Такі розбіжності, якщо вони не можуть бути розв'язані серед Авторів, повинні бути спрямовані у відповідний інституційний орган.