Рецензування

Вид рецензування, що прийнято у журналі "Електротехніка і Електромеханіка" - це "подвійне сліпе" рецензування (рецензенти та автори статті не знають імені один одного).

Організація процесу рецензування поданих статей перед опублікуванням здійснюється заступниками головного редактора:

- проф. Коритченко К.В., розділи журналу:

  • Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів
  • Електричні машини та апарати
  • Силова електроніка
  • Електроізоляційна та кабельна техніка
  • Електричний транспорт
  • Безпека електрообладнання

- проф. Розовим В.Ю., розділи журналу:

  • Теоретична електротехніка
  • Електротехнічні комплекси та системи
  • Електричні станції, мережі і системи

які за закріпленими розділами журналу (рубриками) відповідають за якість прийнятих до опублікування статей та їх відповідність вимогам редакції.

В якості рецензентів залучаються члени Редакційної колегії журналу, провідні наукові співробітники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (ДУ "ІТПМ НАНУ"), та інших наукових установ України та світу за відповідними науковими напрямами, що відповідають рубрикам журналу.

Через приблизно 4-6 тижнів коментарі та зауваження рецензента у формі звіту передаються автору статті разом з рекомендаціями про можливе редагуванні та доопрацюванні рукописи.

Форму для проведення рецензування можна завантажити за посиланням (Форма для Рецензента)

Рішення про можливість опублікування поточних випусків журналу приймають Вчені ради НТУ "ХПІ" та ДУ "ІТПМ НАНУ" після їх розгляду на відповідних засіданнях з оформленням протоколів розгляду.