Конфлікт інтересів

Редакція журналу просить Авторів розкрити інтереси, які прямо чи опосередковано пов’язані з роботою, поданою до публікації. Слід повідомляти про інтереси протягом останніх 3 років від початку роботи (проведення дослідження та підготовка роботи до подання). Інтереси, що не перевищують трирічні терміни, повинні розкриватися, якщо вони можуть обґрунтовано сприйматися як такі, що впливають на подану роботу. Розкриття інтересів забезпечує повний і прозорий процес і допомагає читачам формувати власні судження про потенційні упередження. Це не означає, що фінансові відносини з організацією, яка спонсорувала дослідження або компенсацію, отриману за консультаційні роботи, є недоречними.

Інтереси, які слід розглянути та розкрити, але не обмежуючись наступним:

Фінансування: гранти на дослідження від фінансових установ (будь-ласка, вкажіть фінансувача дослідження та номер гранту) та/або підтримка досліджень (включаючи заробітну плату, обладнання, матеріали, відшкодування за участь у симпозіумах та інші витрати) організаціями, які можуть отримати або виграти фінансово завдяки публікації цього рукопису.

Працевлаштування: нещодавнє (під час участі у дослідницькому проєкті), наявне або передбачуване працевлаштування будь-якою організацією, яка може отримати або втратити фінансово завдяки публікації цього рукопису. Сюди входять численні місця роботи (якщо це має місце).

Фінансові інтереси: акції або частки в компаніях (включаючи власність подружжя та/або дітей), які можуть отримати фінансову вигоду або втратити завдяки публікації цього рукопису; консультаційні збори або інші форми винагороди від організацій, які можуть отримати фінансову вигоду або програти; патенти або патентні заявки, на вартість яких може вплинути публікація цього рукопису.

Важко визначити поріг, при якому фінансовий інтерес стає значним, будь-яка така цифра є обов'язково довільною, тому однією із можливих практичних настанов є наступна: «Будь-який незадекларований фінансовий інтерес, який може збентежити автора, якби він став публічно відомим після того як робота була опублікована».

Нефінансові інтереси: Крім того, авторам пропонується розкривати інтереси, які виходять за рамки фінансових інтересів, що може надати упередженості роботі, поданій для публікації, такі як професійні інтереси, особисті стосунки чи особисті переконання (серед інших). Приклади включають, але не обмежуються ними: посада в редакційній раді, дорадчій раді чи раді директорів або інші типи управлінських відносин; написання та/або консультування з навчальною метою; виконання функцій експерта; відносини наставництва; і так далі.

Дослідницькі статті в першу чергу потребують твердження про розкриття інформації. Оглядові статті представляють узагальнення поглядів спеціалістів і можуть розглядатися як авторитетна робота з даної теми. Тому оглядові статті потребують твердження про розкриття інформації. Інші типи статей, такі як редакційні статті, огляди книг, коментарі (серед інших), можуть, залежно від їх змісту, потребувати твердження про розкриття інформації. Якщо Вам незрозуміло, чи потрібне для Вашого типу статті твердження про розкриття інформації, зв’яжіться з головним редактором.

Зверніть увагу, що, крім вищезазначених вимог, інформацію про фінансування (з огляду на те, що фінансування є потенційним конфліктом інтересів (як зазначено вище)) необхідно розкривати під час подання рукопису.

Короткий зміст вимог

Вищезазначене слід коротко викласти у твердження та розмістити у розділі «Твердження» перед списком посилань під заголовком «Фінансування» та/або «Конфлікти інтересів»/«Конкуруючі інтереси». Інші твердження включають прийняття етики, згоду, наявність даних, матеріалів та/або програмного коду та заяви авторів.

Будь ласка, перегляньте різні приклади формулювань нижче та перегляньте зразки тверджень відповідно до власних потреб.

Коли всі автори мають однакові (або відсутні) конфлікти та/або фінансування, достатньо використовувати одне загальне твердження.

Приклади тверджень, які слід використовувати при отриманні фінансування:

 • Часткова фінансова підтримка отримана від [...]
 • Дослідження, що призвели до цих результатів, отримали фінансування від […] за угодою про грант № […].
 • Це дослідження фінансувалось […]
 • Цю роботу підтримав […] (номери грантів […] та […]

Приклади тверджень, які слід використовувати, коли немає фінансування:

 • Автори не отримали підтримки від жодної організації за подану роботу.
 • Не отримано фінансування для допомоги у підготовці цього рукопису.
 • Фінансування на проведення цього дослідження не отримано.
 • Не отримано коштів, грантів чи іншої підтримки.

Приклади тверджень, які слід використовувати, коли є інтереси для оголошення:

 • Фінансові інтереси: Автор А отримав наукову підтримку від компанії А. Автор Б отримав гонорар доповідача від компанії Wand, що володіє акціями компанії X. Автор C є консультантом компанії Y.

Нефінансові інтереси: Автор В є неоплачуваним членом комітету Z.

 • Фінансові інтереси: автори заявляють, що не мають фінансових інтересів.

Нефінансові інтереси: Автор А входить до ради директорів Y та не отримує компенсації як член ради директорів.

 • Фінансові інтереси: Автор А отримав плату за виступ від Y за Z. Автор Б отримує зарплату від асоціації X. X, де він/вона є виконавчим директором.

Нефінансові інтереси: відсутні.

 • Фінансові інтереси: Автори А і Б заявляють, що не мають фінансових інтересів. Автор В отримав винагороду доповідача та консультанта від компанії M та компанії N. Доктор В отримав гонорар доповідача та фінансування досліджень від компанії M та компанії O. Автор Г отримав підтримку на подорожі від компанії O.

Нефінансові інтереси: Автор D працював у дорадчих радах компанії M, компанії N та компанії O.

Приклади тверджень, які слід використовувати, коли автори не мають про що заявляти:

 • Автори не мають відповідних фінансових або нефінансових інтересів для розголошення.
 • Автори не мають заявленого конфлікту інтересів, що стосуються змісту цієї статті.
 • Усі автори підтверджують, що вони не пов’язані з жодною організацією чи інституцією та не мають жодної фінансової чи нефінансової зацікавленості в предметі або матеріалах, обговорених у цьому рукописі.
 • Автори не мають фінансових або майнових інтересів у будь-якому матеріалі, обговореному в цій статті.

Автори несуть відповідальність за правильність викладених у рукописі тверджень. Див. також розділ Авторство. Головний редактор залишає за собою право відхиляти подані матеріали, які не відповідають інструкціям, описаним у цьому розділі.