Про журнал

Електротехніка і Електромеханіка є рецензованим науковим виданням відкритого доступу з технічних наук в сфері електротехніки, електроенергетики та електромеханіки.
Журнал публікує оригінальні результати досліджень з аналітичного, чисельного та мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних електромеханічних та електроенергетичних установках та системах, з розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в таких сферах, як: теоретична електротехніка, інженерна електрофізика, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електротехнічні комплекси та системи, силова електроніка, електроізоляційна та кабельна техніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи, безпека електрообладнання.
Схвалюються також статті, які становлять наукову основу для подальшого розвитку в цих галузях, а також оригінальні статті з конкретним рішенням інженерних задач.
Метою журналу є представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показники, та розширення сфери їх промислового використання.
Переваги журналу над іншими журналами електротехнічного профілю обумовлені тим, що засновники журналу представляють собою об'єднання наукового та освітнього центрів електротехнічного профілю. Широке співробітництво засновників журналу з дослідними інститутами світу дозволяє здійснювати рецензування статей провідними світовими фахівцями і залучати до публікації передові результати досліджень.

Рік заснування: 2002

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Розділи журналу:

  • Теоретична електротехніка
  • Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів
  • Електричні машини та апарати
  • Електротехнічні комплекси та системи
  • Силова електроніка
  • Електроізоляційна та кабельна техніка
  • Електричні станції, мережі і системи
  • Електричний транспорт
  • Безпека електрообладнання

Видавець:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Співзасновники:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" з № 1 2002 р. внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (перереєстровано Наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328)

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії «А» згідно Наказу МОН України №1412 від 18.12.2018 р. (Додаток 10 до Наказу).

Всім статтям у журналі присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має doi: 10.20998/2074-272X.2016.1.01

Як цитувати статтю з нашого журналу. Наприклад:
Montazeri Z., Niknam T. Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm. Electrical Engineering & Electromechanics, 2018, no. 4, pp. 70-73. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.

Індексація журналу:
Scopus (прийнято 29 липня 2021), Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI),
DOAJ, ProQuest, EBSCO Publishing INC.Gale/Cengage Learning, Ulrich’s Periodical Directory, Google Академія

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік

Мова видання: англійська, українська (для онлайн версії журналу обов’язково всі статті перекладаються на англійську мову редакцією журналу)

Головний редактор: Сокол Євген Іванович, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, ректор НТУ "ХПІ"

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ"

Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696

E-mail: a.m.grechko@gmail.com

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати: на 2022 рік - 824,22 грн., на два місяці - 137,37 грн., на чотири місяці - 274,74 грн., на шість місяців - 412,11 грн., на вісім місяців - 549,48 грн., на десять місяців - 686,85 грн

Передплатний індекс на УкрПошті: 01216