DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2020.1.04

ГАРМОНІЙНИЙ АНАЛІЗ КОМБІНОВАНОЇ СХЕМИ ОДНОФАЗНОГО ВКЛЮЧЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ

Yu. V. Shurub, Yu. L. Tsitsyurskiy

Анотація


Розроблено узагальнену для різних варіантів з`єднання силової частини електроприводу з тиристорним керуванням математичну модель комбінованої схеми однофазного включення асинхронного двигуна із змінною структурою силової частини та постійною ємністю фазозміщуючого конденсатора. Проведено порівняльний гармонійний аналіз струмів та моментів двигуна та визначено фактори, що впливають на енергоефективність електроприводу, при різних схемах включення силової частини. 

Ключові слова


асинхронний двигун; однофазне живлення; тиристорне керування; гармоніка

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


Popovych O.M., Bibik O.V. Search and evaluation of ways to increase the energy efficiency of a monoblock pump in the application of complex design. Bulletin of NTU «KhPI». Series: «Electric machines and electromechanical energy conversion», 2018, no.5(1281), pp. 79-82. (Ukr).

Malyar V., Hamola O., Maday V. Calculation of capacitors for starting up a three-phase asynchronous motor fed by single-phase power supply. 17th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Sep. 2016. doi: 10.1109/cpee.2016.7738735.

Bespalov V.Ya., Moshchinskiy Yu.A., Petrov A.P. Dynamic parameters of three-phase asynchronous motor with single-phase power supply. Russian Electrical Engineering, 2000, no.1, pp. 13-19. (Rus).

Shurub Yu.V, Vasilenkov V.Ye., Tsitsyurskiy Yu.L. Investigation of properties of combined scheme of single-phase switching of induction electric drive of pumping plants. Technical Electrodynamics, 2018, no.6, pp. 50-53. (Ukr). doi: 10.15407/techned2018.06.050.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Попович О.М. Бібік О.В. Пошук і оцінка шляхів підвищення енергоефективності моноблочного насосу за застосування комплексного проектування // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2018. – №5(1281). – С. 79-82.
  2. Malyar V., Hamola O., Maday V. Calculation of capacitors for starting up a three-phase asynchronous motor fed by single-phase power supply // 17th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Sep. 2016. doi: 10.1109/cpee.2016.7738735.
  3. Беспалов В.Я., Мощинский Ю.А., Петров А.П. Динамические показатели трехфазных асинхронных двигателей, включаемых в однофазную сеть // Электротехника. – 2000. – №1. – С. 13-19.
  4. Шуруб Ю.В. Василенков В.Є., Цицюрський Ю.Л. Дослідження властивостей комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу насосних установок // Технічна електродинаміка. – 2018. – №6. – С. 50-53. doi: 10.15407/techned2018.06.050.
Copyright (c) 2020 Yu. V. Shurub, Yu. L. Tsitsyurskiy


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)