DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2019.4.07

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ ПРЕСОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ ПРОВІДНИКІВ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Y. A. Antonets, L. A. Shchebeniuk, O. M. Grechko

Анотація


Представлено результати контролю в умовах виробництва електричного опору R пресованих алюмінієвих кабельних провідників. Контроль R в кабельному виробництві є наймасовішим неруйнівним випробуванням, яке забезпечує компроміс між затратами виробника на матеріал високої електропровідності з одного боку, і експлуатаційними затратами користувача від втрат на нагрівання провідників з іншого. Для прийняття технологічних рішень щодо використання гарячого пресування суцільних алюмінієвих жил (замість технології холодної витяжки) для конкретних розмірів жили необхідне надійне визначення ймовірності появи недопустимих значень електричного опору R > Ř (ймовірності рекламацій) у великих масивах продукції. Розглянуто застосування статистичного аналізу результатів вимірювання за допомогою математичного апарату граничних розподілів. При цьому предметом аналізу стає розподіл граничних значень контрольного параметру, що дає можливість надійного оцінювання ймовірності появи недопустимих значень (ймовірності рекламацій). Розроблено алгоритм визначення ймовірності появи недопустимих значень електричного опору R > Ř (ймовірності рекламацій) для суцільних алюмінієвих жил силових кабелів низької і середньої напруги в діапазоні площі поперечного перерізу (120…240) мм2 на основі аналізу результатів контролю електричного опору впродовж тривалого технологічного періоду (18 місяців) виготовлення в умовах виробництва. Запропоновано використання рекламаційного потенціалу технологічного рішення як вартості продукції, для якої R > Ř. Виконане порівняння рекламаційного потенціалу технології гарячого пресування суцільних алюмінієвих і технології холодної витяжки (волочіння) за умови досягнення однакового рівня питомої електропровідності металу. 

Ключові слова


контроль електричного опору; алюмінієві кабельні провідники; технологічний моніторинг; ймовірність рекламацій; математичний апарат граничних розподілів

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


Karpushenko V.P., Shchebeniuk L.A., Antonets Yu.O., Naumenko O.A. Sylovi kabeli nyz'koyi ta seredn'oyi napruhy. Konstruyuvannya, tekhnolohiya, yakist' [Power cables of low and medium voltage. Designing, technology, quality]. Kharkiv, Region-inform Publ., 2000. 376 p. (Ukr).

Zolotaryov V.M., Antonets Yu.P., Antonets S.Yu., Golik O.V., Shchebeniuk L.A. Online technological monitoring of insulation defects in enameled wires. Electrical engineering & electromechanics, 2017, no.4, pp. 55-60. doi: 10.20998/2074-272X.2017.4.09.

Golik O.V. Statistical procedures for two-sided limit of a controlled parameter in the process of production of cable and wire products. Electrical Engineering & Electromechanics, 2016, no.5, pp. 47-50. (Rus). doi: 10.20998/2074-272X.2016.5.07.

Gnedenko B.V., Belyaev Yu.O., Solovjev A.D. Matematicheskie metody v teorii nadezhnosti [Mathematical methods in theory of reliability].Moscow, Nauka Publ., 1965. 524 p. (Rus).

Bauser M., Sauer G., Siegert K. Pressovanie [Pressing].Moscow, Alumsil MViT Publ., 2009. 922 p. (Rus).

Kuznetsov V.P. Interval'nye statisticheskie modeli [Interval statistical models]. Moscow, Radio i sviaz' Publ., 1991. 352 p. (Rus).

Tutubalin V.N. Granitsy primenimosti [Limits of application]. Moscow, Znanie Publ., 1977. 64 p. (Rus).

Shchebeniuk L.A., Golik O.V. Matematychni osnovy nadiynosti izolyatsiyi elektroobladnannya [Mathematical foundations of the reliability of electrical insulation]. Kharkiv, NTU «KhPI» Publ., 2003. 102 p. (Ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Карпушенко В.П., Щебенюк Л.А., Антонець Ю.О., Науменко О.А. Силові кабелі низької та середньої напруги. Конструювання, технологія, якість. X.: Регіон-інформ, 2000. – 376 c.
  2. Золотарев В.М., Антонец Ю.А., Антонец С.Ю., Голик О.В., Щебенюк Л.А. Он-лайн контроль дефектности изоляции в процессе изготовления эмальпроводов // Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – №4.– С. 55-60. doi: 10.20998/2074-272X.2017.4.09.
  3. Голик О.В. Статистические процедуры при двустороннем ограничении контролируемого параметра в процессе производства кабельно-проводниковой продукции // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – №5.– С. 47-50. doi: 10.20998/2074-272X.2016.5.07.
  4. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965. – 524 с.
  5. Баузер М., Зауер Г., Зигерт К. Прессование. – М: Алюсил МВиТ, 2009. – 922с.
  6. Кузнецов В.П. Интервальные статистические модели. М.: Радио и связь. 1991. – 352 с.
  7. Тутубалин В.Н. Границы применимости. - М.: Знание, 1977. - 64 с.
  8. Щебенюк Л.А., Голик О.В. Математичні основи надійності ізоляції електрообладнання: Навч.-метод. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 102 с.
Copyright (c) 2019 Y. A. Antonets, L. A. Shchebeniuk, O. M. Grechko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)