DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2019.1.02

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЛІНІЙНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ДВИГУНА ПРИ РОБОТІ НА ПРУЖНО-В’ЯЗКЕ НАВАНТАЖЕННЯ

R. P. Bondar

Анотація


Розглянуто магнітоелектричний лінійний двигун вібраційної дії циліндричної топології. Шляхом лінеаризації рівнянь динаміки, отримано вирази для розрахунку робочих характеристик двигуна в залежності від параметрів пружно-в’язкого навантаження. Характеристики визначаються для трьох режимів роботи – для сталого значення струму двигуна та для сталих амплітуди коливань і прискорення. Проведено дослідження в лінійній постановці, де розглядається одномасова коливальна система, в якій параметри навантаження враховуються як еквівалентні коефіцієнти жорсткості та в’язкого тертя. Для побудови розрахункової схеми заміщення використовується метод електромеханічних аналогій. Проведено експериментальні дослідження робочих характеристик магнітоелектричного двигуна вібраційної дії та виконано порівняльний розрахунок характеристик за допомогою представленої лінійної моделі.

Ключові слова


магнітоелектричний лінійний двигун; пружно-в’язке навантаження; робочі характеристики

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Jang-Young Choi, Han-Bit Kan. Comparison and dynamic behavior of moving-coil linear oscillatory actuator with/without mechanical spring driven by rectangular voltage source. Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems, 2014, vol.3, no.4, pp. 394-397. doi: 10.11142/jicems.2014.3.4.394.

2. Kyu-Hwan Hwang, Yun-Hyun Cho. Design and dynamic characteristics analysis of moving magnet linear actuator for human. Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics, 2004, рр. 251-254. doi: 10.1109/ICMECH.2004.1364447.

3. Watada M. Kinetic characteristics of cylindrical moving coil linear DC motor for vibrator. 7th International Conference on Electrical Machines and Drives, 11-13 September 1995, pp. 359-362. doi: 10.1049/cp:19950894.

4. Yu M., Ye Y., Lu Q., Xia Y. A study on power factor of linear oscillatory motor with two separated stators. 2009 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009), Nov. 2009, рр. 1-5. doi: 10.1109/icems.2009.5382915.

5. Bondar R.P., Golenkov G.M., Lytvun A. Yu., Podoltsev A.D. Modelling of power characteristics of the vibrator with a linear electric drive. Electromechanical and energy saving systems, 2013, no.2, pp. 66-74. (Ukr).

6. Bondar R.P., Podoltsev A.D. Complex model with frequency dependent parameters for electrodynamic shaker characteristics. Technical electrodynamics, 2017, no.1, pp. 44-51. (Ukr). doi: 10.15407/techned2017.01.044.

7. Bondar R.P. Definition of parameters of an equivalent circuit of the linear electrodynamic vibrator. Part 1. Mining, construction, road and melioration machines, 2015, no.85, pp. 109-118. (Ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Jang-Young Choi, Han-Bit Kan. Comparison and dynamic behavior of moving-coil linear oscillatory actuator with/without mechanical spring driven by rectangular voltage source // Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems. – 2014. – vol.3. – no.4. – pp. 394-397. doi: 10.11142/jicems.2014.3.4.394.
2.     Kyu-Hwan Hwang, Yun-Hyun Cho. Design and dynamic characteristics analysis of moving magnet linear actuator for human // Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics. – 2004. – рр. 251-254. doi: 10.1109/ICMECH.2004.1364447.
3.     Watada M. Kinetic characteristics of cylindrical moving coil linear DC motor for vibrator // 7th International Conference on Electrical Machines and Drives. – 11-13 September 1995. – pp. 359-362. doi: 10.1049/cp:19950894.
4.     Yu M., Ye Y., Lu Q., Xia Y. A study on power factor of linear oscillatory motor with two separated stators // 2009 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009). – Nov. 2009. – рр. 1-5. doi: 10.1109/icems.2009.5382915.
5.     Бондар Р.П., Голенков Г.М., Литвин О.Ю., Подольцев О.Д. Моделювання енергетичних характеристик вібратора з лінійним електричним приводом // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2013. – №2. – С. 66-74.
6.     Бондар Р.П., Подольцев О.Д. Комплексна модель з частотно-залежними параметрами для розрахунку робочих характеристик магнітоелектричного вібратора // Технічна електродинаміка. – 2017. – №1. – С. 44-51. doi: 10.15407/techned2017.01.044.
7.      Бондар Р.П. Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 1 // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2015. – №85. – С. 109-118.
Copyright (c) 2019 R. P. Bondar


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)