DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.03

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПЕРЕРИВИСТИХ СТРУМІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ТРИФАЗНИМ КЕРОВАНИМ ВИПРЯМЛЯЧЕМ

J. V. Kovalova

Анотація


Режим переривистого струму вентильних електроприводів постійного струму з’являється в інтервалах неробочого ходу механізмів. Розрахунок ємності конденсаторів фільтру виконується через діюче значення змінної складової випрямленої напруги і тому виникає завдання розробки аналітичної методики для її розрахунку через коефіцієнт пульсацій напруги з урахуванням кута керування, електромагнітної сталої часу якоря і струму навантаження. Вираз для розрахунку коефіцієнта пульсацій напруги з урахуванням впливаючих факторів, отриманий методом планування експерименту на основі комп'ютерного моделювання в програмному пакеті Simulink, дозволяє визначити ємність конденсаторів фільтрів і підвищити ефективність електромеханічного перетворення електроенергії за рахунок зниження змінної складовою випрямленої напруги.

Ключові слова


тиристорний випрямляч; пульсації напруги; кут керування; переривистий струм

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Afonso J., Couto C., Martins J. Active filters with control based on p-q theory. IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, 2000, vol.47, no.3, pp. 5-10.

2. Soares V., Verdelho P., Marques G.D. An instantaneous active and reactive current component method for active filters. IEEE Transactions on Power Electronics, 2000, vol.15. no.4, pp. 660-669. doi: 10.1109/63.849036.

3. Kovalova Y.V. Determination of the ripple factor of the voltage of single-phase three sided rectifier. Lighting engineering and power engineering, 2016, no.3, pp. 4-7.

4. Sen'ko V.I. Sylova elektronika [Power electronics]. Kiev, IZMN Publ., 1999. 214 р. (Ukr).

5. German-Galkin S.G. Komp'iuternoe modelirovanie poluprovodnikovykh sistem v MATLAB 6.0 [Computer model of the semiconductor systems in MATLAB 6.0]. Saint Petersburg, CORONA Publ., 2007. 320 р. (Rus).

6. Vlasov K.P. Metody issledovanii i organizatsiia eksperimentov [The method of investigation and organization experiments]. Kharkiv, Gumanitarnyi Center Publ., 2002. 256 р. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Afonso J., Couto C., Martins J. Active filters with control based on p-q theory // IEEE Industrial Electronics Society Newsletter. – 2000. – vol.47. – no.3. – pp. 5-10.
2.     Soares V., Verdelho P., Marques G.D. An instantaneous active and reactive current component method for active filters // IEEE Transactions on Power Electronics. – 2000. – vol.15. – no.4. – pp. 660-669. doi: 10.1109/63.849036.
3.     Kovalova Y.V. Determination of the ripple factor of the voltage of single-phase thyristor rectifier // Світлотехніка та електроенергетика. – 2016. – №3. – С. 4-7.
4.     Сенько В.І. Силова електроніка. – Київ: ІЗМН, 1999. – 214 с.
5.     Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. – Санкт-Петербург: КОРОНА принт, 2007. – 320 с.
6.     Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К.П. Власова – Харьков: Издательство «Гуманитарный центр», 2002. – 256 с.
Copyright (c) 2018 J. V. Kovalova


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)