DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.2.10

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЕПЛОВОЗА ЧМЕ3 НА ІМІТАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ

S. G. Buriakovskyi, A. S. Maslii, V. V. Panchenko, D. P. Pomazan, I. V. Denis

Анотація


Розроблено імітаційну модель тепловоза ЧМЕ3, шо складається з дизеля з регулятором кількості обертів колінчастого валу, тягового генератора постійного струму незалежного збудження та тягового електричного приводу. Проведене тестування роботи імітаційної моделі на профілі ділянки шляху Харків - Мерефа, при цьому основними обмеженнями є час руху, який для даного перегону не повинен перевищувати 45 хв., а також максимальна допустима швидкість, яка для вантажних потягів складає 80км/год. Отримана тривимірна поверхня, що показує залежність витрат палива локомотива від режиму ведення потяга машиністом при виконанні однакової роботи, тобто однакового часу руху по перегону.

Ключові слова


тепловоз; імітаційна модель; дизель; тяговий електропривод; профіль шляху; витрати палива; режим ведення поїзда

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Available at: http://www.uz.gov.ua/en/about/general_information (accessed 08 May 2017).

2. Efimenko Yu.I., Kovalev V.I., Loginov S.I. Zheleznyie dorogi. Obschiy kurs [Railways. General course]. Moscow, UMC ZhDT Publ., 2014. 503 p. (Rus).

3. Kulaev Yu.F. EkonomIka zalIznichnogo transportu. Navchalniy posibnik [The Economics of Railway Transport. A Textbook]. Nizhyn, Aspect. Poligraph Publ., 2006. 232 p. (Ukr).

4. Franzitta V., Curto D., Milone D., Trapanese M. Energy Saving in Public Transport Using Renewable Energy. Sustainability, 2017, vol.9, no.12, p. 106. doi: 10.3390/su9010106.

5. Velten K. Mathematical Modeling and Simulation. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2008. doi: 10.1002/9783527627608.

6. Buryakovs'kyy S.H., Masliy A.S., Pomazan D.P., Denys I.V. Rationale for modernization of diesel locomotives CHME3 using hybrid propulsion system. Electrification of Transport, 2016, no.12, pp. 82-86. (Ukr).

7. Xin Q. Engine-vehicle matching analysis in diesel powertrain system design. Diesel Engine System Design, 2013, pp. 348-394. doi: 10.1533/9780857090836.2.348.

8. Diesel Engine. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia. John Wiley & Sons, Inc., 2005. doi: 10.1002/0471743984.vse2527.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     http://www.uz.gov.ua/about/general_information.
2.     Ефименко Ю.И., Ковалев В.И., Логинов С.И. Железные дороги. Общий курс: Учебник. – М.: УМЦ ЖДТ, 2014. – 503 с.
3.     Кулаев Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту: навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во Аспект. Поліграф, 2006. – 232 с.
4.     Franzitta V., Curto D., Milone D., Trapanese M. Energy Saving in Public Transport Using Renewable Energy // Sustainability. – 2017. – vol.9. – no.12. – p. 106. doi: 10.3390/su9010106.
5.     Velten K. Mathematical Modeling and Simulation. – Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2008. doi: 10.1002/9783527627608.
6.     Буряковський С.Г., Маслій А.С., Помазан Д.П., Деніс І.В. Обґрунтування необхідності модернізації тепловозу ЧМЕ3 із використанням гібридної силової установки // Електрифікація транспорту. – 2016. – №12. – С. 82-86.
7.     Xin Q. Engine–vehicle matching analysis in diesel powertrain system design // Diesel Engine System Design. – 2013. – pp. 348-394. doi: 10.1533/9780857090836.2.348.
8.     Diesel Engine. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia. John Wiley & Sons, Inc., 2005. doi: 10.1002/0471743984.vse2527.
Copyright (c) 2018 S. G. Buriakovskyi, A. S. Maslii, V. V. Panchenko, D. P. Pomazan, I. V. Denis


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)