DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.1.04

ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА В УМОВАХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТА КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

R. V. Vlasenko, O. V. Bialobrzeski

Анотація


Мета. Метою роботи є розробка методики обмеження до гранично допустимого рівня струму трифазного силового активного фільтру (САФ) в умовах перевантаження або короткого замикання та системи для реалізації методики. Методика. Для проведення досліджень використовувались положення pq-теорії миттєвої потужності, метод теорії автоматичного управління в системах з релейними регуляторами, методи моделювання в середовищі візуального програмування. Результати. Як режим перевантаження так і аварійний режим короткого замикання, з використанням пропонованого рішення, не призводять до суттєвих змін рівня напруги на накопичуючому конденсаторі, відповідно підтримуючи стабільність роботи силової частини силового активного фільтру. Наукова новизна. При тимчасових перевантаженнях за струмом та коротких замикань у вузлі мережі до якого приєднують силовий активний фільтр, обмеження його струму виконують шляхом масштабування діючого струму до рівня припустимого за умов нормальної роботи напівпровідникових елементів пристрою, що дозволяє в зазначених режимах реалізовувати основний алгоритм роботи. Практичне значення. Запропоноване рішення може бути використаним як засіб захисту силової частини пристрою у разі перевантаження, що, у разі виникнення аварійних ситуацій, та їх усунення забезпечить автоматичне поновлення нормального режиму пристрою.

Ключові слова


силовий активний фільтр; pq-теорія миттєвої потужності; релейне регулювання струму; діюче значення струму; зона гістерезису

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Zhezhelenko I.V., Saenko Yu.L. Pokazateli kachestva elektroenergii i ikh kontrol' na promyshlennykh predpriiatiiakh: Ucheb. posobie dlia vuzov. 3-e izd [Indicators of quality of the electric power and their control at the industrial enterprises. Educational manual for students of higher educational institutions, 3rd ed.]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 2000. 252 p. (Rus).

2. Davydov A.Y., Bіalobrzeski A.V. Analysis of facilities of indemnification of reactive-power is in electrical engineerings systems. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2010, no.3(62), part 1, pp. 132-136. (Ukr).

3. Alekseev B.A. Active harmonic filters. ELEKTRO. Electrical engineering, power industry, electrical industry, 2007, no.3, pp. 28-32. (Rus).

4. Zhemerov G.G., Ilina O.V. Fryze power theory and modern power theories. Electrical engineering & electromechanics, 2007, no.6, pp. 63-65. doi: 10.20998/2074-272X.2007.6.14.

5. Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. Wiley-IEEE Press, April 2007. 379 p. ISBN 978-0-470-10761-4.

6. Vlasenko R.V., Bialobrzeski O.V. Using active power filter to compensate the current component of asymmetrical non-linear load in the four wire network. Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2015, no.31, pp. 156-165. (Ukr).

7. Zakis J., Rankis I. Comparison of flexible systems of reactive power compensation. 5th International symposium «Topical problems in the field of electrical and power engineering». Doctoral school of energy and geotechnology. Kuressaare, Estonia. 14-19 January, 2008, pp. 99-102.

8. Byalobrzheskii O.V., Vlasenko R.V. Interrelation of electric-power parameters of the single-phase active power filter mode with parameters of the stores attached. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, no.4, pp. 79-84. (Ukr).

9. Vlasenko R.V., Bialobrzeski O.V. Comparison of inactive power compensation methods by three-phase active power filter with adaptive relay current controller. Electrical Engineering and Power Engineering, 2014, no.2, pp. 20-27. (Ukr).

10. Segeda M.S. Elekrychni merezhi ta systemy [Electric grids and systems]. Lviv, Lviv Polytechnic National University Publ., 2007. 488 p. (Ukr).

11. Dixon J.W., Tepper S., Morаn L. Analysis and evaluation of different modulation techniques for active power filters. Proceedings of 1994 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition – ASPEC’94. pp. 894–900. doi: 10.1109/APEC.1994.316303.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 252 с.
2.     Давидов О.Ю., Бялобржеський О.В. Аналіз засобів компенсації реактивної потужності в електротехнічних системах // Вісник Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського. – 2010. – №3(62). – Частина 1. – С. 132-136.
3.     Алексеев Б.А. Активные фильтры высших гармоник // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. – 2007. – №3. – С. 28-32.
4.     Жемеров Г.Г., Ильина О.В. Теория мощности Фризе и современные теории мощности // Електротехніка і електромеханіка. – 2007. – №6. – С. 63-65. doi: 10.20998/2074-272X.2007.6.14.
5.     Akagi H., Watanabe E. H., Aredes M. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. – Wiley-IEEE Press., 2007. – 379 p. ISBN 978-0-470-10761-4.
6.     Власенко Р.В., Бялобржеський О.В. Застосування силового активного фільтру при компенсації компонент струму несиметричного нелінійного навантаження в чотирипровідній мережі // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. –2015. – №31. – С. 156-165.
7.     Zakis J., Rankis I. Comparison of flexible systems of reactive power compensation // 5th International symposium «Topical problems in the field of electrical and power engineering». Doctoral school of energy and geotechnology. – Kuressaare, Estonia. – 14-19 January, 2008. – pp. 99-102.
8.     Бялобржеський О.В., Власенко Р.В. Зв’язок електроенергетичних параметрів режиму однофазного активного фільтру з параметрами його накопичувачів // Науковий вісник НГУ. – 2015. – №4. – С. 79-84.
9.     Власенко Р.В., Бялобржеський О.В. Порівняння методів компенсації неактивної потужності трифазним силовим активним фільтром з адаптивним релейним регулятором струму // Електротехніка та електроенергетика. – 2014. – №2. – С. 20-27.
10.  Сегеда М.С. Електричні мережі та системи. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 488 с.
11.  Dixon J.W., Tepper S., Morаn L. Analysis and evaluation of different modulation techniques for active power filters // Proceedings of 1994 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition – ASPEC’94. pp. 894–900. doi: 10.1109/APEC.1994.316303.
Copyright (c) 2018 R. V. Vlasenko, O. V. Bialobrzeski


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)