DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2017.2.09

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

S. S. Rudenko, D. G. Koliushko, O. V. Kashcheyev

Анотація


На основі розрахункових експериментів проаналізовано можливі випадки невідповідності заземлювальних пристроїв нормативним вимогам та способи їх реконструкції за вимогами до напруги дотику та опору. Визначено ефективність вказаних напрямків реконструкції як з точки зору електробезпеки, так і матеріально-трудових витрат.

Ключові слова


заземлювальний пристрій; електробезпека; реконструкція; матеріально-трудові витрати

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Natsional'nyy standart Ukrayiny. Pravila ulashtuvannya electroustanovok [National Standard of Ukraine. Electrical Installation Regulations]. Kharkiv, Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2014. 793 p. (Ukr).

2. Natsional'nyy standart Ukrayiny. SOU 31.2-21677681-19:2009. Viprobuvannya ta kontrol' prystroyiv zazemlennya elektroustanovok. Tipova іnstruktsіya. [National Standard of Ukraine SOU 31.2-21677681-19:2009. Test and control devices, electrical grounding. Standard instruction]. Kyiv, Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2010. 54 p. (Ukr).

3. Koliushko D.G., Koliushko G.M., Rudenko S.S. Statistical analysis according grounding grid the power stations and substations for of normalized parameters. Energetic and electrification, 2015, no.6, pp. 3-7. (Rus).

4. Koliushko D.G., Rudenko S.S. Mathematical model of grounding connection of a power plant with under layer. Electronic modeling, 2014, vol.36, no.2, pp. 89-97. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Правила улаштування електроустановок [Чинне від 20.11.2014]. – Х.: Міненерговугілля України, 2014. – 793 с. – (Національний стандарт України).
2.     Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція. СОУ 31.2-21677681-19:2009 – [Чинний від 2010–03–29]. – К.: Мінпаливенерго України, 2010. – 54 с. – (Національний стандарт України).
3.     Колиушко Д.Г., Колиушко Г.М., Руденко С.С. Статистический анализ соответствия заземляющего устройства электрических станций и подстанций нормируемым параметрам // Енергетика та електрифікація. – 2015. – №6. – С. 3-7.
4.     Колиушко Д.Г., Руденко С.С. Математическая модель заземляющего устройства энергообъекта при наличии подстилающего слоя // Электронное моделирование. – 2014. – Т.36. – №2. – С. 89-97.
Copyright (c) 2017 S. S. Rudenko, D. G. Koliushko, O. V. Kashcheyev


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)