СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ДЕФЕКТНОСТІ ПОЛІІМІДНОЇ ЕМАЛЬІЗОЛЯЦІЇ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

O. V. Golik, L. A. Shchebeniuk

Анотація


Представлено результати застосування статистичної моделі тренду до аналізу показників дефектності ізоляції при неруйнівному технологічному контролі емаль проводу на основі поліімідного полімеру в умовах виробництва. Розглянуто застосування цього контролю для використання результатів в активному технологічному контролі. Запропоновано рекомендації щодо практичного використання параметрів функції тренду в технологічному контролі. Параметром тренду є швидкість зменшення (чи збільшення) довжини проводу з заданою дефектністю впродовж технологічного циклу. Теоретично показана і вимірюваннями підтверджена можливість кількісної оцінки тенденції зміни впродовж технологічного циклу дефектності емаль ізоляції для проводу ПЭЭИДХ2 – 200 з двохшаровою поліімідною ізоляцією номінальним діаметром 0,56 мм. Виділення тенденції зміни дефектності емаль ізоляції впродовж неперервного технологічного циклу і кількісна оцінка цієї тенденції дозволяє кількісно оцінити випадкову похибку технологічного контролю – сумарну похибку результатів технологічного контролю, яка є характеристикою випадкової складової стабільності технологічного контролю і зумовлена багатьма чинниками, впливом кожного з яких можна знехтувати порівняно із сумою.

Ключові слова


емаль провід; поліімідна ізоляція; дефектність ізоляції; статистична модель тренду; технологічний неруйнівний контроль

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Zelenetsky Yu.A. About the improvement of technical documentation for enameled wires. Cables and wires, 2013, no.5, pp. 19-23. (Rus).

2. Shchebeniuk L.A., Antonets S.Yu. Statistical method purpose is the reduce of quantifying defects of enameled wire. Bulletin of NTU «KhPI», 2012, no.23, pp. 166-169. (Ukr).

3. Golik O.V. Quantifying of defects for enameled wire with two-sheeted poliimid isolation by tests by high voltage. Ukrainian metrological journal, 2009, no.1, pp. 15-18. (Rus).

4. Аndrianov А.V., Аndrianov V.K., Bykov E.V. About the statistics of pin-hole damages of winding wires and inter-turn short-circuits in windings. Cables and wires, 2013, no.5, pp. 28-31. (Rus).

5. Technical Report IVA Laboratories: Breakdown voltage. - classified: October 2007. − p. 18.

6. Tutubalin V.N. Statisticheskaia obrabotka riadov nabliudenii [Statistical analysis of observation series]. Мoscow, Znanie Publ., 1973. 64 p. (Rus).

7. Mary Walton. The Deming Management Method. Foreword by W. Edward Deming. New York: NY 10016 Copyright, 1986. 262 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Зеленецкий Ю.А. О совершенствовании технической документации на эмалированные провода // Кабели и провода. – 2013. – №5. – С. 19-23.
2.     Щебенюк Л.А., Антонець C.Ю. Статистичний апарат забезпечення бездефектності продукції в виробництві емаль проводів // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – №23.– С. 166-169.
3.     Голик О.В. Исследование дефектности нагревостойких проводов с двойной полиимидной эмальизоляцией при испытаниях высоким напряжением на проход // Український метрологічний журнал. – 2009. – №1. – С. 15-18.
4.     Андрианов А.В., Андрианов В.К., Быков Е.В. О статистике точечных повреждений обмоточных проводов и витковых замыканий обмоток // Кабели и провода. – 2013. – №5. – С. 28-31.
5.     Technical Report IVA Laboratories: Breakdown voltage. - classified: October 2007. − p. 18.
6.     Тутубалин В.Н. Статистическая обработка рядов наблюдений. - М.: Знание, 1973. - 64 с.
7.     Mary Walton. The Deming Management Method. Foreword by W. Edward Deming. – New York: NY 10016 Copyright, 1986. – 262 р.
DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2017.1.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. V. Golik, L. A. Shchebeniuk


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)