DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.1.06

МАШИННО-ТРАНСФОРМАТОРНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

V. I. Panchenko, D. V. Tsyplenkov, A. M. Grebeniuk, M. S. Kyrychenko, O. V. Bobrov

Анотація


В роботі запропонована нова конструкція індукторної електричної машини, яка в технічній літературі називається – машинно-трансформаторним агрегатом (МТА). Для такого агрегату отримано співвідношення для визначення розрахункової потужності. На конкретному прикладі показано, що при однакових габаритах розрахункова потужність МТА може перевищувати таку для звичайних синхронних машин. Конструкція МТА дозволяє розмістити котушки обмотки статора на деякій відстані від рухомих елементів машини, а саме, у закритій ємності, заповненій електроізоляційною рідиною. Це дасть змогу збільшити потужність за рахунок більш ефективного охолодження обмотки, а також підвищити вихідну напругу МТА як генератора до рівня 35 кВ і більше.

Ключові слова


вітроенергетика; вітроенергетичні установки; індукторна електрична машина; машинно-трансформаторний агрегат; полюс; обмотка статора; генератор

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


Svecharnyk D.V. Mashinno-transformatornyi agregat [Machine-transformer unit]. Patent Russian Federation, no.2096893, 1997. (Rus).

Panchenko V.I. Mashynno-transformatornyi ahrehat [Machine-transformer unit]. Patent UA, no.103685, 2013. (Ukr).

Goldberg A.D., Gurin Y.S., Sviridenko Y.S. Proektirovanie elektricheskikh mashin [Designing of electric machines]. Moscow, Vyssh. shk. Publ., 1984. 431 p. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Патент РФ № 2096893. Машинно-трансформаторный агрегат / Свечарник Д.В. – Открытия. Изобретения, 1997, №32.

  2. Патент України № 103685. Машинно-трансформаторний агрегат / Панченко В.І. – Промислова власність, 2013. – Бюл. №21.

  3. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С., Свириденко И.С. Проектирование электрических машин. – М.: Высш.шк., 1984. – 431 с.
Copyright (c) 2016 V. I. Panchenko, A. M. Grebeniuk, D. V. Tsyplenkov, M. S. Kyrychenko, O. V. Bobrov


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)