DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.1.05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ В ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАСЧЕТОМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ FEMM

V. I. Milykh, N. V. Polyakova

Анотація


Надані теоретичні основи розрахунку електромагнітних величин і їх фазових співвідношень для турбогенераторів. Це реалізується шляхом числових розрахунків магнітного поля у програмному середовищі пакету FEMM. Розрахунки автоматизовані за допомогою створеної програми на алгоритмічній мові Lua. Вона управляє розрахунками і організовує видачу результатів в текстовий файл. Представлений скрипт Lua є доволі універсальним і може послужити основою щодо створення аналогічного програмного забезпечення для інших типів електричних машин.

Ключові слова


програма FEMM; турбогенератор; електромагнітні параметри; фазові співвідношення; автоматизовані розрахунки; Lua скрипт

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF RUS (Русский)

Посилання


Meeker D. Finite Element Method Magnetics. FEMM 4.2 32 bit 11 Oct 2010 Self-Installing Executable. Available at: www.femm.info/wiki/OldVersions (accessed 10 March 2014).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Numerically-field calculations of the electromagnetic parameters of turbogenerators. Visnyk NTU «KhPI» – Bulletin of NTU «KhPІ», 2014, no.38(1081), pp. 3-18. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Automated formation of calculation models of turbogenerators for software environment FEMM. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2015, no.4, pp. 7-14. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Automated calculations of the dynamics of turbogenerator electromagnetic processes in software environment FEMM. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2015, no.6, pp. 24-30. (Rus).

Titov V.V., Hutoreckij G.M., Zagorodnaja G.A., Vartan'jan G.P., Zaslavskij D.I., Smotrov I.A. Turbogeneratory [Turbogenerators]. Leningrad, Energiia Publ., 1967. 895 p. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Analysis of phase relationships of electromagnetic parameters in a turbogenerator on the basis of numerical calculation of magnetic fields. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2003, no.4, pp. 59-64. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. A system of directions and phase relationships for electromagnetic parameters at numerical calculations of magnetic fields in a turbogenerator. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2011, no.5, pp. 33-38. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Bases of numerical analysis of phase correlations of electromagnetic sizes are in a turbogenerator. Elektrika – Electrician, 2012, no.3, pp. 31-33. (Rus).

Milykh V.I., Polyakova N.V. Organization of numerical calculation of turbogenerator magnetic field under load with specified output parameters control. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2012, no.1, pp. 36-41. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Oct 2010 Self-Installing Executable. Режим доступа: www.femm.info/wiki/OldVersions.

  2. Милых В.И., Полякова Н.В. Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – №38(1081). – С. 3-18.

  3. Милых В.И., Полякова Н.В. Автоматизированное формирование расчетных моделей турбогенераторов для программной среды FEMM // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – №4. – С. 7-14.

  4. Милых В.И., Полякова Н.В. Автоматизированные расчеты в программной среде FEMM динамики электромагнитных процессов турбогенераторов // Електротехніка і електромеханіка. – 2015.– №6. – С. 24-30.

  5. Титов В.В., Хуторецкий Г.М., Загородная Г.А. и др. Турбогенераторы. – Л.: Энергия, 1967. – 895 с.

  6. Милых В.И., Полякова Н.В. Анализ фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе на основе численных расчетов магнитных полей // Електротехніка і електромеханіка. – 2003. – №4. – С. 59-64.

  7. Милых В.И., Полякова Н.В. Система направлений и фазовых соотношений электромагнитных величин при численных расчетах магнитных полей в турбогенераторе // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – №5. – С. 33-38.

  8. Милых В.И., Полякова Н.В. Основы численного анализа фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе // Электрика. – 2012. – №3. – С. 31-33.

  9. Милых В.И., Полякова Н.В. Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – №1. – С. 36-41.
Copyright (c) 2016 V. I. Milykh, N. V. Polyakova


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)