DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.1.02

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА МЕХАНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛЬНОТОЧНЫХ РАЗРЫВНЫХ КОНТАКТОВ

O. G. Volkova, L. B. Zhornyak

Анотація


Характер взаємодії робочих поверхонь сильнострумних електричних контактів однозначно впливає на їх працездатність. До відмови в роботі контактів в основному приводять процеси, що виникають в результаті комплексу факторів деструктивно впливаючи на їх працездатність. При цьому не всі процеси докладно вивчені і піддаються моделюванню. Одним з істотних чинників, що впливає на роботу контактної пари, служить зусилля стискання контактних поверхонь. Стискання розривних контактів прямо пов'язане з процесами пружної і пластичної деформації контактних матеріалів, що наочно виявляються на контакт-деталях з порошкових або композиційних матеріалів. У статті основна увага приділяється пластичній деформації поверхневих шарів розривних контактів у процесі замикання, оскільки вважається, що вона прямо пов'язана з механізмом провідності контактів. Як показано, істотний вплив на деформацію контактних поверхонь має і робоче середовище, зокрема трансформаторне масло. Оцінка впливу зусилля стиснення на деформацію контактної поверхні проводилася експериментально з використанням методу голографічної інтерферометрії. Наведено результати експериментальних досліджень, в яких вказується, що для компактних і порошкових матеріалах пластична деформація всередині і навколо зони мікроконтактів наводиться спрощено, що вимагає експериментального уточнення.

Ключові слова


електричні контакти; контактні поверхні; деформація контактних матеріалів; метод голографічної інтерферометрії

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF RUS (Русский)

Посилання


Taev I.S. Elektricheskie apparaty upravleniia [Electrical control apparatus]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1984. 243 p. (Rus).

Butkevich G.V. Osnovy teorii elektricheskikh apparatov [Basic theory of electrical apparatus]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1970. 600 p. (Rus).

Basov K.A. ANSYS v primerakh i zadachakh [ANSYS in examples and tasks]. Moscow, Komp'iuter Press Publ., 2002. 224 p. (Rus).

Merl V. Elektricheskii kontakt. Teoriia i primenenie na praktike [Electrical contact. Theory and practical application]. Moscow-Leningrad, Gosenergoizdat Publ., 1962. 82 p. (Rus).

Myshkin N.K. Elektricheskie kontakty [Electrical contacts]. Dolgoprudnyi, Intellekt Publ., 2008. 560 p. (Rus).

Kashcheev V.N. Protsessy treniia v zone friktsionnogo kon-takta metallov [Friction process in metal contact frictional zone]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1978. 211 p. (Rus).

Ginzburg V.M., Stepanova B.M. Golografiia. Metodyiapparatura [Holography. Methods and equipments]. Moscow, Sovetskoe radio Publ., 1974. 376 p. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Таев И.С. Электрические аппараты управления. – М.: Высшая школа, 1984. – 243 с.

  2. Буткевич Г.В. Основы теории электрических аппаратов. – М.: Высшая школа, 1970. – 600 с.

  3. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах. – М.: Компьютер Пресс, 2002. – 224 с.

  4. Мерл В. Электрический контакт. Теория и применение на практике. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 82 с.

  5. Мышкин Н.К. Электрические контакты. − Долгопрудный: Интеллект, 2008. – 560 с.

  6. Кащеев В.Н. Процессы трения в зоне фрикционного контакта металлов. – М.: Машиностроение, 1978. – 211 с.

  7. Гинзбург В.М., Степанова Б.М. Голография. Методы и аппаратура. – М.: Советское радио, 1974. – 376 с.
Copyright (c) 2016 O.G. Volkova, L.B. Zhornyak


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)