DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.3.10

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ УКРАИНЫ

D. G. Koliushko, S. S. Rudenko, G. M. Koliushko

Анотація


На основі аналізу результатів зондування отримано статистичний розподіл кількості шарів ґрунту в місцях розташування енергооб’єктів України, розроблено рекомендації щодо застосування метода еквівалентування багатошарових геоелектричних структур при визначені нормованих параметрів заземлювальних пристроїв. Доведена необхідність створення математичної моделі заземлювального пристрою, розташованого в трьохшаровому ґрунті, а також нової установки для зондування ґрунту, котра дозволить збільшити глибину зондування, та засобів інтерпретації.

Ключові слова


трьохшарова геоелектрична структура; вертикальне електричне зондування; заземлювальний пристрій; ґрунт; енергооб’єкт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


SOU 31.2-21677681-19:2009. Viprobuvannya ta kontrol' prystroyiv zazemlennya elektroustanovok. Tipova іnstruktsіya. [SOU 31.2-21677681-19:2009. Test and control devices, electrical grounding. Standard instruction]. Kyiv, Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2010. 54 p. (Ukr).

Koliushko G.M., Koliushko D.G., Rudenko S.S. On the problem of increasing computation accuracy for rated parameters of active electrical installation ground grids. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electrical engineering & electromechanics, 2014, no.4, pp. 65-70. (Rus).

Kostruba S.I. Izmerenie elektricheskikh parametrov zemli i zazemlyayushchikh ustroistv [Measurement of electrical parameters of the earth and ground grids]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1983. 168 p. (Rus).

Koliushko D.G., Rudenko S.S. Mathematical model of grounding connection of a power plant with under layer. Elektronnoe modelirovanie Electronic modeling, 2014, vol.36, no.2, pp. 89-97. (Rus).

Petkov A.A., Koliushko D.G., Link I.Y. Determination of parameters two-layer model of ground on the results for the vertical electric sounding conducted in the vicinity of substation. ElektrifIkatsIya ta avtomatizatsIya silskogo gospodarstva Electrification and automation of agriculture, 2004, no.2(7),

pp. 3-11. (Ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція. СОУ 31.2-21677681-19:2009 – [Чинний від 2010-03-29]. – К.: Мінпаливенерго України, 2010. – 54 с. – (Національний стандарт України).

  2. Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г., Руденко С.С. К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – №4. – С. 65-70.

  3. Коструба С.И. Измерение электрических параметров земли и заземляющих устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 168 с.

  4. Колиушко Д.Г., Руденко С.С. Математическая модель заземляющего устройства энергообъекта при наличии подстилающего слоя // Электронное моделирование. – 2014. – Т.36. – №2. – С. 89-97.

  5. Пєтков О.О., Коліушко Д.Г., Лінк І.Ю. Визначення параметрів двошарової моделі ґрунту за результатами вертикального електричного зондування, проведеного в районі розташування підстанцій // Електрифікація та автоматизація сільського господарства. – 2004. – №2(7). – С. 3-11.
Copyright (c) 2015 D. G. Koliushko, S. S. Rudenko, G. M. Koliushko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)