DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.3.08

РАСЧЁТ ПОЛЕЙ В КОМБИНИРОВАННЫХ ИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМАХ – ИНСТРУМЕНТАХ РИХТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ

D. O. Voloncevich, M. V. Barbashova, E. S. Radchenko

Анотація


У статті представлена конструкція комбінованої індукторної системи – інструменту зовнішнього рихтування вм'ятин в металевих покриттях автомобільних кузовів. Запропоновано використання низькочастотного плоскопаралельного замість кругового високочастотного магнітного поля для створення умов трансформації природного відштовхування в притягання листового провідника. В індукторній системі низькочастотне поле генерується за допомогою плоского круглого витка, а плоскопаралельне магнітне поле – витком прямокутної форми. У даній конструкції низькочастотне поле проникає крізь листову заготовку, але плоскопаралельне магнітне поле, як показує теорія та експеримент, у вільний півпростір практично, не дифундує. Виведення розрахункових співвідношень для аналізу процесів магнітно-імпульсного притягання в даній системі заснований на рішенні рівнянь Максвелла для ненульових складових напруженостей електромагнітного поля, перетворених по Лапласу з урахуванням нульових початкових умов. При цьому застосовувалося інтегральне синус-перетворення Фур'є. Завдання вирішується в наближенні плоских хвиль, для яких справедлив прямо пропорційний зв'язок між дотичними складовими векторів електромагнітного поля на поверхні провідника. У результаті була отримана повна сукупність розрахункових виразів для аналізу процесів у комбінованій індукторній системі для магнітно-імпульсного «витягування» заданої ділянки металевого листа, яка представляє собою суперпозицію низькочастотних кругового і плоскопаралельного магнітних полів. Показано, що магнітний тиск на металевий лист, який зумовлений силовим впливом з боку збуджуваних полів, визначається виключно амплітудою поля, що проникло, і направлений у бік робочої поверхні індуктора. Зрештою, має місце притягання заданої ділянки листового металу. Робоча частота плоскопаралельного поля може бути досить малою. Цей вибір не впливає на дифузійні процеси в системі, але дозволяє реалізувати режим найбільш ефективного виконання заданої виробничої операції.

Ключові слова


комбінована індукторна система; зовнішнє рихтування; низькочастотне магнітне поле

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Batygin Yu.V., Lavinskiy V.I., Bazhinov A.V. Magnetic pulsed methods and systems for attraction of thin sheet metal. Trudy mezhd. nauchn.-tekhn. konf. «Magnitno-impul'snaya obrabotka metallov. Puti sovershenstvovaniya i razvitiya» [Proceedings of Int. Sci.-Tech. Conf. «Magnetic pulsed treatment of metals. Ways to improve and develop»]. Samara (Russia), 18-19 September, 2007, pp. 3-13. (Rus).

Hansen et al. (The Boeing Company). Patent US, no.3.998.081, 1976.

Hendrickson et al. (The Boeing Company). Patent US, no.4.986.102, 1991.

Batygin Yu.V., Lavinskiy V.I., Khimenko L.T. Impul'snyye magnitnyye polya dlya progressivnykh tekhnologiy. Tom 1. Izdaniye vtoroye, pererabotannoye i dopolnennoye. [Pulsed magnetic fields for advanced technologies. Vol.1. 2nd edition, revised and enlarged.] Kharkov, MOST-Tornado Publ., 2003.

p. (Rus).

Turenko A.N., Batygin Yu.V., Gnatov A.V. Impul'snyye magnitnyye polya dlya progressivnykh tekhnologiy. Tom 3: Teoriya i eksperiment prityazheniya tonkostennykh metallov impul'snymi magnitnymi polyami. [Pulsed magnetic fields for advanced technologies. Vol.3: Theory and experiment attraction of thin-walled metal pulsed magnetic fields]. Kharkov, KHNADU Publ., 2009. 249 p. (Rus).

Korn G., Korn T., Spravochnik po matematike [Mathematical Handbook]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 831 p. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Батыгин Ю.В., Лавинский В.И., Бажинов А.В., Магнитно-импульсные методы и системы для притяжения тонкостенных листовых металлов. // Труды межд. научн.-техн. конф. «Магнитно-импульсная обработка металлов. Пути совершенствования и развития». Самара, 18-19 сентября 2007. – С. 3-13.

  2. US Patent no.3,998,081, Hansen et al. (The Boeing Company, 1976).

  3. US Patent no.4,986,102, Hendrickson et al. (The Boeing Company, 1991).

  4. Батыгин Ю.В., Лавинский В.И., Хименко Л.Т., Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Том 1. Издание второе, переработанное и дополненное. Под общей ред. д.т.н., проф. Батыгина Ю. В. – Х.: МОСТ-Торнадо, 2003. – 284 с.

  5. Туренко А.Н., Батыгин Ю.В., Гнатов А.В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Том 3: Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями. Под ред. проф. Ю.В. Батыгина. – Х.: Изд. ХНАДУ, 2009. – 249 с.

  6. Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике. М.: Наука, 1973. – 831 с.
Copyright (c) 2015 D. O. Voloncevich, M. V. Barbashova, E. S. Radchenko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)