DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.3.04

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН НА НАДІЙНІСТЬ

O. O. Somka, V. V. Prus

Анотація


Розроблено структуру діагностичного комплексу для випробувань електричних машин на надійність, що забезпечує необхідні режими роботи при варіюванні температурних і вібраційних факторів. Запропонований комплекс є уніфікованим та дозволяє враховувати дійсний стан досліджуваної машини, а режими випробувань не порушують фізику процесів старіння і зношування конструктивних вузлів та матеріалів.

Ключові слова


електрична машина; надійність; температура; вібраційні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakladnyi O.M., Zakladnyi O.O. Universal diagnostic complex for electric motors rapid test. Informatsiinyi zbirnyk «Promyslova elektroenerhetyka ta elektrotekhnika» Promelektro – Informational collected papers «Promyslova electroenergetyka ta elektrotekhnyka» Promelektro, 2007, no.4, pp. 35-39. (Ukr).

Prus V.V., Kolotylo І.А., Ugarov А.V. Computer-aided complex for post-repair test of induction motors with change of properties of stator cores. Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu – Transactions of Kremenchuk State Polytechnic University, 2005, no.3(32), pp. 184-186. (Ukr).

Barkov А.V., Barkova N.А., Borisov А.А. Vibracionnaja diagnostika jelektricheskih mashin v ustanovivshihsja rezhimah raboty: metodicheskie ukazanija [Vibration diagnostics of electric machines in steady states of operation: manual]. St. Petersburg, North-West training center Publ., 2006. 36 p. (Rus).

Prus V.V., Zagirnyak М.V., Kolotylo І.А. Determination of the maximum temperature of stator winding of repaired induction motors. Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu – Transactions of Kremenchuk State Polytechnic University, 2008, no.3(50), part 2, pp. 68-72. (Rus).

Somka О.О., Prus V.V. Sposib vyznachennia ta prohnozuvannia pokaznykiv nadiinosti elektrychnykh mashyn [Method of determination and forecasting of the indices of electric machines reliability]. Patent UA, no.88527, 2014. (Ukr).

Somka O.O. Development of reliability model taking into account the change of the state of electric machine structural units. Zbirnyk naukovykh prats X Mizhn. nauk.-tekhn. konf. molodykh uchenykh i spetsialistiv [Conf. proceedings of the 10th Int. conf. of students and young researches]. Kremenchuk, 2012, pp. 358-359. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Закладний О.М., Закладний О.О. Універсальний діагностувальний комплекс для прискорених випробувань електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2007. – №4. – С. 35-39.

  2. Прус В.В., Колотило І.А., Угаров А.В. Комп’ютеризований комплекс для післяремонтних випробувань асинхронних двигунів зі зміною властивостей пакетів сталі статорів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2005. – №3(32). – С. 184-186.

  3. Барков А.В., Баркова Н.А., Борисов А.А. Вибрационная диагностика электрических машин в установившихся режимах работы: Методические указания. – Санкт-Петербург: Северо-Западный учебный центр, 2006. – 36 с.

  4. Прус В.В., Загирняк М.В., Колотило И.А. Определение максимума температуры обмотки статора отремонтированных асинхронных двигателей // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. – 2008. – №3(50), ч.2. – С. 68-72.

  5. Пат. 88527 U Україна. МПК G01R 31/34 (2006.1). Спосіб визначення та прогнозування показників надійності електричних машин / О.О. Сьомка, В.В. Прус, – №05385631; Заявлено 12.08.2013; Опубл. 25.03.2014. Бюл. №6. – 4 с.

  6. Сёмка А.А. Разработка модели надежности, учитывающей изменение состояния конструктивных узлов электрической машины // Зб. наук. праць Х Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів. – Кременчук. – 28-29 березня 2012. – С. 358-359.
Copyright (c) 2015 O. O Somka, V. V. Prus


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)