DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.2.14

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАСЧЕТ ДОЛИ СТЕКАЮЩЕГО С ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПОДСТАНЦИИ ТОКА ПРИ ОДНОФАЗНОМ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

V. I. Nizhevskyi, I. V. Nizhevskyi, B. Ynoyatov, S. Nasryddyny

Анотація


На основі розрахунків і досліджень проведено аналіз розподілу струму однофазного короткого замикання між заземлювачем підстанції та заземлювачем системи «трос-опори», представлених схемою заміщення . Дослідження, виконані для реального діапазону змін параметрів схеми, показали, що опір заземлювача підстанції суттєво впливає на розподіл струму однофазного короткого замикання в схемі. Отримані результати рекомендовано враховувати при проектуванні заземлюючих пристроїв підстанцій.

Ключові слова


підстанція; електробезпека; електромагнітна сумісність; заземлюючий пристрій; схема заміщення; струм однофазного короткого замикання; розподіл; алгоритм; розрахунок; аналіз; проектування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pravila ulashtuvannya elektroustanovok. Rozdil 1. Zagal'nі pravila. Glava 1.7. Zazemlennya і zakhisnі zakhodi vіd urazhennya elektrichnim strumom [Rules of the device electroinstallations. Chapter 1. General rules. Grounding and protective measures against electric shock]. Kyiv, Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2011. 72 p. (Ukr).

Viprobuvannya ta kontrol' pristroyiv zazemlennya elektroustanovok. Tipova іnstruktsіya. SOU 31.2-21677681-19:2009 [Test and control devices, electrical grounding. Standard instruction. SOU 31.2-21677681-19:2009]. Kyiv, Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2010. 54 p. (Ukr).

GOST 12.1.038-82. Sistema standartov bezopasnosti truda. Elektro-bezopasnost'. Predel'no dopustimye znachenija naprjazhenij prikosnovenija i tokov. Chast’ 3 [State Standard 12.1.038-82. Occupational safety standards system. Electrical. Maximum allowable values of voltages of touch and currents. Part 3]. Moscow, IPK-standards Publ., 1996. pp. 237-243. (Rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом [Чинний від 29.06.2011]. – К.: Міненерговугілля України, 2011. – 72 с. – (Національний стандарт України).
  2. Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція. СОУ 31.2-21677681-19:2009 [Чинний від 29.03.2010]. – К.: Мінпаливенерго України, 2010. – 54 с. – (Національний стандарт України).
  3. ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Часть 3. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – С. 237-243.
Copyright (c) 2015 V. I. Nizhevskyi, I. V. Nizhevskyi, B. Ynoyatov, S. Nasryddyny


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)