DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.6.02

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

E. I. Baida

Анотація


Розглянута математична модель роботи динаміки віброізолятора з постійними магнітами. Наведені картини магнітного поля у 3D вигляді та розраховані перехідні процеси. Показано, що робота такої системи залежить від параметрів магнітів, ваги тіла, амплітуди, форми та частоти коливань. Показано, що в значної мірі робота системи залежить від значення демпфуючої сили, яка повинна бути досить значною. Показано, що віброізолятори, побудовані на базі постійних магнітів з радіальним намагнічуванням, потребують примусову стабілізацію в радіальному напрямі незалежно від їх кількості та просторового розміщення.


Ключові слова


dynamics of the bumper with permanent magnets; magnets with radial magnetization

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bondar R.P., Chebotarun I.S., Podoltsev A.D. Modeling of dynamic characteristics of a nonlinear oscillatory system with a magnetic spring. Part 1. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2014, no.2, pp. 18-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондар Р.П., Чеботарун І.С., Подольцев О.Д. Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1 // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – №2. – С. 18-20.

Copyright (c) 2015 E. I. Baida


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)