COMPUTING EXPERIMENTS FOR CALCULATION OF ELECTROSTATIC AXISYMMETRIC FIELD IN PIECEWISE-HOMOGENEOUS INSULATION WITH SPHERICAL INCLUSIONS

Authors

  • G. V. Bezprozvannych National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
  • A. G. Kyessayev National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.5.13

Keywords:

electrostatic axisymmetric field, computing experiment, spherical inclusions, linear algebraic equations, numerical solution accuracy

Abstract

Calculations of electrostatic axisymmetric field are made with application of solution to Fredholm integral equation of the first and the second kinds in a piecewise homogeneous isotropic linear polymeric insulation. On the basis of numerical experiments via a Matlab-based program, influence of the number of nodes on the numerical solution accuracy is analysed and the order of the resolving system of linear algebraic equations within small distances between spherical inclusions is validated.

References

Brzhezycz'kyj V.O., Myhajlov V.M. Tekhnika i elektrofizyka vysokykh napruh [Technics and Electrophysics of High Voltages]. Kharkov, Tornado Publ., 2005. 930 p.

Bezprozvannych G.V. Hygroscopic humidifying of a polyethylene-sheathed telephone cable. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka – Electrical engineering & electromechanics, 2005, no.4, pp. 40-44.

Kry S., K’elkvyst E., Shuvalov M.Yu., Ovsienko V.L., Koloskov D.V. Dielectric strength and development of water treeing in samples of miniature cables with XLPE insulation with different contents of additives, which prevents the development of treeing. Kabeli i provoda – Cables and wires, 2011, no.6, pp. 3-7.

Shherba A.A., Peretyatko Yu.V. Modeling of inhomogeneous electric fields in the high solid polymeric insulation with heterogeneous microinclusions. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika" – Bulletin of National University "Lviv Polytechnic", 2007, no.597, pp. 123-129.

Shherba A.A., Peretyatko Yu.V., Zolotarev V.M. Simulation of electric fields and calculation of volumes with critical tension in polymer insulation high-voltage cables and SsIW. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2008, no.2, pp. 113-119.

Shherba A.A., Zolotarev V.M., Peretyatko Yu.V. Analysis of the regularity of the perturbation of the electric field in polymeric insulation by the set of closely spaced water and air microinclusions. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2009, no.3, pp. 64-67.

Shydlovskij A.K., Shherba A.A., Podol`cev A.D., Kucheryavaya Y.N., Zolotarev V.M. Mathematical model and method of the numerical calculation of non-uniform electric field and of the heating polyethylene insulation of high-voltage power cables in the event of dendritic microchannels. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics. 2006, no.4, pp. 116-120.

Shherba A.A., Shherba M.A. Modeling and analysis of electric field in a dielectric medium, perturbed conductive microinclusions different sizes and configurations. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2010, no.6, pp. 3-9.

Kolechitsky E.S. Numerical method to calculate axisymmetric electrostatic fields. Elektrichestvo – Electricity, 1972, no.7, pp. 57-61.

Tozoni O.V. Metod vtorichnykh istochnikov v elektrotekhnike [Method of secondary sources in electrical engineering]. Moscow, Energy Publ., 1975. 295 p.

Naboka B.G. Raschety elektrostaticheskikh polei v elektroizoliatsionnoi tekhnike: uchebnoe posobie dlia studentov elektroenergeticheskikh spetsial'nostei [Settlements electrostatic fields in the insulating technique: a textbook for students of electric power specialties]. Kiev, IEDL Publ., 1995. 120 p.

Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike dlia nauchnykh rabotnikov i inzhenerov [Mathematical handbook for scientists and engineers]. Moscow, Nauka Publ., 1973.

Naboka B.G., Bezprozvannych A.V. Metodicheskie ukazaniia k resheniiu zadach optimizatsii konstruktsii vysokovol'tnykh izoliatsionnykh promezhutkov po kursu "Raschet i konstruirovanie izoliatsii" [Methodical instructions to solving structural optimization of high insulation spaces on the course "Calculation and design of isolation"]. Kharkov, 1988. 30 pp.

Bezprozvannych A.V. Strong electric field and partial discharges in multi-core cables. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2010, no.1, pp. 23-29.

Published

2014-10-14

How to Cite

Bezprozvannych, G. V., & Kyessayev, A. G. (2014). COMPUTING EXPERIMENTS FOR CALCULATION OF ELECTROSTATIC AXISYMMETRIC FIELD IN PIECEWISE-HOMOGENEOUS INSULATION WITH SPHERICAL INCLUSIONS. Electrical Engineering & Electromechanics, (5), 67–72. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.5.13

Issue

Section

Engineering Electrophysics. High Electric and Magnetic Field Engineering