DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.3.02

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ НАГРЕВ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

E. I. Baida

Анотація


Розглянута математична модель нестаціонарного та квазістатичного нагріву рухомих об’єктів під впливом різних джерел тепла. Описана математична постановка задачі і наведені приклади теплового розрахунку.


Ключові слова


quasistatic heating; moving objects; induction heating

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Frenkel Ya.I. Kurs tejreticheskoy mehaniki. Leningrad: Krasniy pehatnik Publ., 1939. 386 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Френкель Я.И. Курс теоретической механики. – Ленинград: Типография "Красный печатник", 1939. – 386 с.
Copyright (c) 2015 E. I. Baida


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)