DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.2.13

УЧЕТ ЭФФЕКТА ВЫТЕСНЕНИЯ ТОКА И НАСЫЩЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

I. A. Tsodik, K. V. Hudobin

Анотація


Описано методику синтезу математичної моделі асинхронного двигуна. Пропонується виконувати експерименти
в такій послідовності. У середовищі AutoCAD створюються геометричні моделі, після імпорту яких в Comsol Multiphysics і подальшої доробки під управлінням Matlab проводиться розрахунок коефіцієнтів і залежностей, які використовуються в математичній моделі асинхронного двигуна.


Ключові слова


asynchronous motor; Matlab; magnetic field; current displacement; magnetic saturation

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mel'nik A.A. Numerical simulation of the frequency start induction motor with the effect of displacement current in the rotor bars in Matlab. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2008, no.4 (51), part 2, pp. 78-82.

Kopylov I.P. Proektirovanie elektricheskih mashin. Moscow, Energija Publ., 1980. 496 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мельник А.А. Численное моделирование процесса частотного пуска асинхронного двигателя с учетом эффекта вытеснения тока в стержнях ротора в среде Matlab // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – 2008. – №4 (51), ч.2. – С. 78-82.

2. Копылов И.П. Проектирование электрических машин. – М.: Энергия, 1980. – 496 с.

Copyright (c) 2015 I. A. Tsodik, K. V. Hudobin


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)