DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.1.07

ЗМЕНШЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ СТАТОРІВ ПОТУЖНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ, ВИКЛИКАНИХ ВІБРАЦІЄЮ В ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ (АНАЛІЗ, ГІПОТЕЗИ, ЕКСПЕРИМЕНТ)

Yu. A. Shumilov, A. V. Shtogrin

Анотація


Аналіз відмов турбогенераторів ТВВ-1000-2 засвідчив, що найбільш вразливою ланкою є статор ТГ, особливо такі елементи статора, як стяжні призми, зубці крайніх пакетів осердя статора, вивідні та з’єднувальні шини обмотки статора. Основною причиною руйнування вищеназваних елементів конструкції статора є утомні явища, викликані підвищеною вібрацією під впливом осьових змінних сил електромагнітного походження. Запобігти руйнації згаданих елементів конструкції можливо впровадженням вібромоніторингу і вібродіагностики.


Ключові слова


turbogenerator; tightening prisms; the teeth; axial forces; monitoring and diagnostics

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Shumilov Yu.A., Demidjuk B.M., Shtogrin A.V. Vibrodiagnostika kak sostavljajushhaja chast' monitoringa tehnicheskogo sostojanija silovyh agregatov jelektrostancij. Pratsi IED NAS Ukraine, 2008, no.1, pp. 76-80.

Results of experimental research on THUkr nuclear power station power plant № 3 turbogenerator TVV-1000-2U3 vibrations Electrical engineering & electromechanics, 2008, no.5, pp. 32-36.

Vas’kovsky Y.N., Shumilov Yu.A., Shtogrin A.V. Simulation of the tooths fatigue destruction process in the end packets of powerful turbogenerator stator core. Bulletin of NTU "KhPІ", 2009, no.41, pp. 22-27.

Vas’kovsky Y.N., Shumilov Yu.A., Shtogrin A.V. Analysis of vibration-exciting axial forces in a powerful turbogenerator stator core. Electrical engineering & electromechanics, 2009, no.2, pp. 21-26.

Shumilov Yu.A., Vas’kovsky Y.N., Chumak V.V., Shtogrin A.V. Vibrodiagnostika i monitoring turbogeneratorov atomnyh jelektrostancij. Gidrojenergetika Ukrainy, 2009, no.1, pp. 28-31.

Shumilov Yu.A., Vas’kovsky Y.N., Shtogrin A.V. Vibrovozmushhajushhie osevye sily i mehanika razrushenija jelementov konstrukcii statora moshhnogo turbogeneratora. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii. Sevastopol', 2009, pp. 77-78.

Shumilov Yu.A., Vas’kovsky Y.N., Shtogrin A.V. Sistemnyj monitoring i diagnostika turboagregatov na AES. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii. Sevastopol', 2010, pp. 5-7.

Gaydenko Y.A., Vishnevskiy T.S., Shtogrin A.V. 3D-modeling for determination of axial forces acting in elements of the end zone of power turbogenerators. Electrical engineering & electromechanics, 2013, no.6, pp. 73-78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шумилов Ю.А., Демидюк Б.М., Штогрин А.В. Вибродиагностика как составляющая часть мониторинга технического состояния силовых агрегатов электростанций // Праці ІЕД НАН України. – 2008. – № 1. – С. 76-80.

2. Шумилов Ю.А., Демидюк Б.М., Штогрин А.В. Результаты экспериментальных исследований вибраций турбогенератора ТВВ-1000-2У3 энергоблока № 3 ЮУ АЭС // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 5. – С. 32-36.

3. Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Штогрин А.В. Моделирование процесса усталостного разрушения зубцов крайних пакетов сердечника статора мощных турбогенераторов // Вісник НТУ "ХПІ". – 2009. – № 41. – С. 22-27.

4. Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Штогрин А.В. Анализ вибровозмущающих осевых сил в сердечнике статора мощного турбогенератора // Електротехніка і електромеханіка. – 2009. – №2. – С. 21-26.

5. Шумилов Ю.А., Васьковский Ю.Н., Чумак В.В., Штогрин А.В. Вибродиагностика и мониторинг турбогенераторов атомных электростанций // Гидроэнергетика Украины. – 2009. – №1. С. – 28-31.

6. Шумилов Ю.А., Васьковский Ю.Н., Штогрин А.В. Вибровозмущающие осевые силы и механика разрушения элементов конструкции статора мощного турбогенератора // Материалы международной научно-технической конференции. Севастополь, 2009. – С. 77-78.

7. Шумилов Ю.А., Васьковский Ю.Н., Штогрин А.В. Системный мониторинг и диагностика турбоагрегатов на АЭС // Материалы международной научно-технической конференции. Севастополь, 2010. – С. 5-7.

8. Гайденко Ю.А., Вишневский Т.С., Штогрин О.В. 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – № 6. – С. 73-78.

Copyright (c) 2015 Yu. A. Shumilov, A. V. Shtogrin


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)