VISUAL CONSTRUCTION OF CHARACTERISTIC EQUATIONS OF LINEAR ELECTRIC CIRCUITS

Authors

  • L. N. Kanov Sevastopol National Technical University, Ukraine
  • V. V. Kostyukov Sevastopol National Technical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.6.11

Keywords:

a linear electric circuit, characteristic equation, partial circuit, inductance, capacity, time constant

Abstract

A visual identification method with application of partial circuits is developed for characteristic equation coefficients of transients in linear electric circuits. The method is based on interrelationship between the roots of algebraic polynomial and its coefficients. The method is illustrated with an example of a third-order linear electric circuit.

Author Biographies

L. N. Kanov, Sevastopol National Technical University

к.т.н., доцент, кафедра судовых и промышленных электромеханических систем

V. V. Kostyukov, Sevastopol National Technical University

к.т.н., доцент, кафедра судовых и промышленных электромеханических систем

References

Bessonov L.A. Teoreticheskie osnovy `elektrotehniki. Linejnye `elektricheskie cepi / L.A.Bessonov. - M.: "Yurajt", 2012. - 701 s.

Demirchyan K.S. Modelirovanie i mashinnyj raschet `elektricheskih cepej / K.S. Demirchyan, P.A. Butyrin. - M.: Vysshaya shkola, 1988. - 335 s.

Kostyukov V.V. Chislenno-analiticheskoe modelirovanie perehodnyh processov v `elektrotehnicheskih sistemah / V.V. Kostyukov, L.N. Kanov // Elektrotehnіka ta elektroenergetika. - 2007. - № 1. - S. 52-56.

Kurganov S.A. Neyavnyj princip nalozheniya v linejnyh `elektricheskih cepyah / S.A. Kurganov, V.V. Filaretov // `Elektrichestvo. - 2005. - № 1. - S. 32-43.

Praktikum po TO`E. Chast' 2 / M.A. Shakirov, R.P. Kiyatin, V.S. Lopatin, V.N. Voronin [i dr.]. - S-Pb.: Izd-vo S-Pb GTU, 2000. - 152 s.

Korn G. Spravochnik po matematike / G. Korn, T. Korn. - M.: Nauka, 1968. - 720 s.

Kostyukov V.V. Shemnoe poluchenie ko`efficientov harakteristicheskogo uravneniya v `elektricheskih cepyah / V.V. Kostyukov // Problemy povysheniya `effektivnosti `elektromehanicheskih preobrazovatelej v `elektro`energeticheskih sistemah: Mater. mezhdunar. nauch.-tehn. konf., Sevastopol', 17-20 sentyabrya 2012 g. - Sevastopol': izd-vo SevNTU. - 2012. - S. 183-184.

Kostyukov V.V. Metod vizual'nogo postroeniya harakteristicheskih uravnenij linejnyh `elektricheskih cepej / V.V. Kostyukov // Vestnik SevNTU. Ser. Mehanika, `energetika, `ekologiya: Sb. nauch. tr. - Sevastopol', 2013. - Vyp. 139. - S. 91-94.

Published

2013-12-29

How to Cite

Kanov, L. N., & Kostyukov, V. V. (2013). VISUAL CONSTRUCTION OF CHARACTERISTIC EQUATIONS OF LINEAR ELECTRIC CIRCUITS. Electrical Engineering & Electromechanics, (6), 63–65. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.6.11

Issue

Section

Theoretical Electrical Engineering