DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.5.08

АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

V. I. Milykh, N. V. Polyakova

Анотація


Представлений найбільш детермінований метод розрахунку змінної складової магнітної індукції на поверхні обертового ротора крупного турбогенератора. Він заснований на багатопозиційних чисельно-польових розрахунках магнітного поля при обертанні ротора і зміні струмів в обмотці статора з урахуванням реальної геометрії електромагнітної системи і насичення магнітопроводу. Виконаний гармонійний аналіз виділеної змінної складової магнітної індукції, у низці точок на поверхні ротора в режимах неробочого ходу і номінального навантаження. Зроблений висновок, що класичне рішення аналогічної задачі не може дати адекватних результатів зважаючи на дуже грубі допущення. Запропонований метод є універсальним для будь-яких електричних машин, будь-яких режимів збудження і геометричних форм їхньої конструкції.


Ключові слова


turbogenerator; magnetic field; numerical field calculation; rotor surface; magnetic induction; variable component; harmonic analysis

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vol'dek A.I. `Elektricheskie mashiny. L.: `Energiya, 1978. - 832 s.

Titov V.V., Hutoreckij G.M. i dr. Turbogeneratory. -L.: `Energiya, 1967. - 895 s.

Stvorennya novih tipіv ta modernіzacіya dіyuchih turbogeneratorіv dlya teplovih elektrichnih stancіj // Yu.V. Zozulіn, O.Є. Antonov, V.M. Bichіk, A.M. Borichevs'kij, K.O. Kobzar, O.L. Lіvshic', V.G. Rakogon, І.H. Rogovij, L.L. Hajmovich, V.І. Cherednik. - Harkіv: PF "Kolegіum", 2011.- 228 s.

Milyh V.I., Polyakova N.V. Princip chislenno-polevogo analiza garmonicheskogo sostava `EDS v turbogeneratore // `Elektrika, Rossiya. - 2012. -№ 5. - S. 2-5.

Milyh V.I., Polyakova N.V. Garmonicheskij analiz `elektromagnitnyh velichin trehfaznoj obmotki statora turbogeneratora na osnove klassicheskih i chislenno-polevyh metodov // Tehnіchna elektrodinamіka. - 2013. - № 3. - S. 40-49.

Milyh V.I., Polyakova N.V. Opredelenie `elektromagnitnyh parametrov `elektricheskih mashin na osnove chislennyh raschetov magnitnyh polej // Elektrotehnіka і elektromehanіka. - 2006. - № 2. - S. 40-46.

Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.2. User's Manual, September 26, 2006 // http://femm.berlios.de.

Milyh V.I., Polyakova N.V. Sistema napravlenij i fazovyh sootnoshenij `elektromagnitnyh velichin pri chislennyh raschetah magnitnyh polej v turbogeneratore // Elektrotehnіka і elektromehanіka. - 2011. - № 5. - S. 33-38.

Milyh V.I., Polyakova N.V. Organizaciya chislennogo rascheta magnitnogo polya turbogeneratora v rezhime nagruzki s obespecheniem zadannyh ego vyhodnyh parametrov // Elektrotehnіka і elektromehanіka. - 2012.-№1.-S.36-41.

Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov. M.: Nauka, 1973.-832 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. – 832 с.

Титов В.В., Хуторецкий Г.М. и др. Турбогенераторы. –Л.: Энергия, 1967. – 895 с.

Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій // Ю.В. Зозулін, О.Є. Антонов, В.М. Бичік, А.М. Боричевський, К.О. Кобзар, О.Л. Лівшиць, В.Г. Ракогон, І.Х. Роговий, Л.Л. Хаймович, В.І. Чередник. – Харків: ПФ "Колегіум", 2011.– 228 с.

Милых В.И., Полякова Н.В. Принцип численно-полевого анализа гармонического состава ЭДС в турбогенераторе // Электрика, Россия. – 2012. –№ 5. – С. 2-5.

Милых В.И., Полякова Н.В. Гармонический анализ электромагнитных величин трехфазной обмотки статора турбогенератора на основе классических и численно-полевых методов // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 3. – С. 40-49.

Милых В.И., Полякова Н.В. Определение электромагнитных параметров электрических машин на основе численных расчетов магнитных полей // Електротехніка і електромеханіка. – 2006. – № 2. – С. 40-46.

Meeker D. Finite Element Method Magnetics. Version 4.2. User’s Manual, September 26, 2006 // http://femm.berlios.de.

Милых В.И., Полякова Н.В. Система направлений и фазовых соотношений электромагнитных величин при численных расчетах магнитных полей в турбогенераторе // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 5. – С. 33-38.

Милых В.И., Полякова Н.В. Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – № 1. – С. 36-41.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1973.– 832 с.

Copyright (c) 2015 V. I. Milykh, N. V. Polyakova


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)