DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.4.03

АНТОЛОГИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ. ЧАСТЬ 15: ИЗОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТА

M. I. Baranov

Анотація


Наведено короткий нарис з всесвітньої історії винаходу людством основних транспортних засобів на нашій планеті, що використовують енергію працюючих двигунів того або іншого вигляду.


Ключові слова


history; invention of transport

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sklyarenko V.M., Syadro V.V. Otkrytiya i izobreteniya. − Har'kov: Vesta, 2009. − 144 s.

Bol'shoj illyustrirovannyj slovar' inostrannyh slov. - M.: Russkie slovari, 2004. - 957 s.

Baranov M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 14: Izobretenie dvigatelej // Elektrotehnіka і elektromehanіka. − 2013.− №3. − S. 3-15.

http://ru.wikipedia.org/ wiki/Parovoz.

http://zdt-magazine.ru/publik/history/2009/12-09.htm.

http://ru.wikipedia.org/wiki/`Elektrovoz.

http://1interesnoe.info/ 2011/01/energeticheskie_ustanovki.

http://ru.wikipedia.org/wiki/ `Elektromobil'.

Baranov M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike: Monografiya v 2-h tomah. Tom 1. − Har'kov: Izd-vo "NTMT", 2011. − 311 s.

http://itishistory.ru/1k/3_korabli_2.php.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Teplohod.

Baranov M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 4: Izobretenie himicheskih vzryvchatyh veschestv // Elektrotehnіka і elektromehanіka. − 2011. − № 5. − S. 3-9.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Podvodnaya _lodka.

http://www.engine-market.ua/page/history.

Kuz'michev V.E. Zakony i formuly fiziki / Otv. red. V.K. Tartakovskij. − Kiev: Naukova dumka, 1989. − 864 s.

http://wunderwaffe.narod.ru/ Magazine/AirWar/29/03.htm.

http://www.avsim.su/wiki/Aviacionnye_ dvigateli.

http://vakul.ru/istoriya-aviacii/nachalo-reaktivnogo-veka.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Vozdushno-reaktivnyj_dvigatel'.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Скляренко В.М., Сядро В.В. Открытия и изобретения. − Харьков: Веста, 2009. − 144 с.

Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. – М.: Русские словари, 2004. – 957 с.

Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей // Електротехніка і електромеханіка. − 2013.− №3. − С. 3-15.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Паровоз.

http://zdt-magazine.ru/publik/history/2009/12-09.htm.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Электровоз.

http://1interesnoe.info/2011/01/energeticheskie_ustanovki.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль.

Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике: Монография в 2-х томах. Том 1. − Харьков: Изд-во "НТМТ", 2011. − 311 с.

http://itishistory.ru/1k/3_korabli_2.php.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоход.

Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 4: Изобретение химических взрывчатых веществ // Електротехніка і електромеханіка. − 2011. − № 5. − С. 3-9.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Подводная_лодка.

http://www.engine-market.ua/page/history.

Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики / Отв. ред. В.К. Тартаковский. − Киев: Наукова думка, 1989. − 864 с.

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/29/03.htm.

http://www.avsim.su/wiki/Авиационные_двигатели.

http://vakul.ru/istoriya-aviacii/nachalo-reaktivnogo-veka.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Воздушно-реактивный_двигатель.

Copyright (c) 2015 M. I. Baranov


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)