DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.2.11

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ХВИЛЬОВИЙ ОПІР КОАКСІАЛЬНИХ РАДІОЧАСТОТНИХ КАБЕЛІВ

G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko, A. G. Kyessayev

Анотація


Коаксіальні абонентські радіочастотні кабелі відносяться до категорії елементів мереж кабельного телебачення, параметри яких значною мірою визначають можливості системи в цілому. Розширення спектру робочих частот кабелів до 1000 МГц, передача цифрових телевізійних сигналів та сигналів мовлення, впровадження телебачення високої чіткості, – все це обумовлює більш жорсткі вимоги до хвильового опору, а значить і до конструкції кабелів. Встановлені норми на відхилення хвильового опору абонентських кабелів не відповідають сучасному стану вимог для надання комплексу якісних інтерактивних послуг. На основі виконаних розрахунків обґрунтовано значення відхилень діаметрів зовнішнього та внутрішнього провідників, а також діелектричної проникності матеріалу ізоляції. Для сучасних абонентських радіочастотних кабелів відхилення хвильового опору від нормованого середнього значення 75 Ом не повинно перевищувати ± 2 Ом.


Ключові слова


coaxial cables; impedance; constructive and technological defects; diameter deviation; dielectric permeability deviation

Повний текст:

PDF

Посилання


Zima Z.A. Sistemy kabel'nogo televideniya / Z.A. Zima, I.A. Kolpakov, A.B. Romanov, M.F. Tyuhtin. - M.: Izd-vo MGTU im. N.`E. Baumana, 2007. - 616 s.

Gal'perovich D.Ya. Radiochastotnye kabeli / D.Ya. Gal'perovich, A.A. Pavlov, N.N. Hrenkov. - M.: `Energoatomizdat, 1990. - 256 s.

Bezprozvannih G.V. Vpliv ekscentrisitetu na napruzhenіst' elektrichnogo polya v kabelyah koaksіal'noї konstrukcії / G.V. Bezprozvannih, І.A. Morozov, O.G. Kєssaєv // - Tezi dopovіdej XX mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії "Іnformacіjnі tehnologії: nauka, tehnіka, osvіta, zdorov'ya". - Harkіv: NTU "HPІ", 2012.

Besprozvannyh A.V. Ocenka parametrov peredachi koaksial'nogo kabelya snizheniya v processe `ekspluatacii / A.V. Besprozvannyh, Darmoriz A.S., Lyashenko O.I. // Vіsnik NTU "HPІ". - Harkіv: NTU "HPІ", 2006. - № 7.

Pande, Peter S.; Neuman, Robert P.: Gavanagh, Roland R. The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing The Perfomans. - N.Y.: McGraw-Hill, 200 - 282 p.

Besprozvannyh A.V. Matematicheskie modeli i metody rascheta `elektroizolyacionnyh konstrukcij / A.V. Besprozvannyh, B.G. Naboka // Navchal'nij posіbnik. - Harkіv: NTU "HPІ", 2012. - 108 s.

Bojko A.M. Obґruntuvannya tovschini іzolyacії vitih ekranovanih par strukturovanih kabel'nih sistem / A.M. Bojko, G.V. Bezprozvannih // Vіsnik NTU "HPІ". - 2011. - T.1, vip. 2. - S. 22-30.

Elektronnij resurs: www.SIKORA.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зима З.А. Системы кабельного телевидения / З.А. Зима, И.А. Колпаков, А.Б. Романов, М.Ф. Тюхтин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 616 с.

Гальперович Д.Я. Радиочастотные кабели / Д.Я. Гальперович, А.А. Павлов, Н.Н. Хренков. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.

Безпрозванних Г.В. Вплив ексцентриситету на напруженість електричного поля в кабелях коаксіальної конструкції / Г.В. Безпрозванних, І.А. Морозов, О.Г. Кєссаєв // – Тези доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я". – Харків: НТУ "ХПІ", 2012.

Беспрозванных А.В. Оценка параметров передачи коаксиального кабеля снижения в процессе эксплуатации / А.В. Беспрозванных, Дармориз А.С., Ляшенко О.И. // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. – № 7.

Pande, Peter S.; Neuman, Robert P.: Gavanagh, Roland R. The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing The Perfomans. – N.Y.: McGraw-Hill, 200 – 282p.

Беспрозванных А.В. Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций / А.В. Беспрозванных, Б.Г. Набока // Навчальний посібник. – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – 108 с.

Бойко А.М. Обґрунтування товщини ізоляції витих екранованих пар структурованих кабельних систем / А.М. Бойко, Г.В. Безпрозванних // Вісник НТУ "ХПІ". – 2011. – Т.1, вип. 2. – С. 22-30.

Електронний ресурс: www.SIKORA.com.

Copyright (c) 2015 G. V. Bezprozvannych, A. N. Boyko, A. G. Kyessayev


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)