DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.2.04

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ АВТОНОМНОГО ГЕНЕРАТОРА З БЕЗКОНТАКТНИМ КАСКАДНИМ ТРИФАЗНИМ МОДУЛЬОВАНИМ ЗБУДЖУВАЧЕМ ЗА СХЕМОЮ В ОДНУ ЗІРКУ І СПІЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ ФАЗ МОДУЛЯТОРА ПІД ЧАС РОБОТИ НА ВУЗОЛ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

K. M. Vasyliv

Анотація


Методом математичного експерименту виконано дослідження електро­маг­ніт­них і електромеханічних процесів, які відбуваються в автономній системі електроживлення на базі асинхронізованого генератора з трифазним модульованим збуджувачем. Проведено аналіз процесів на предмет роботопридатності системи живлення під час її роботи на вузол асинхронних двигунів. Встановлено закономірності перебігу електромагнітних і електро­механічних процесів залежно від величини навантаження та параметрів системи керування комутатором.


Ключові слова


asynchronized generator; noncontact modulated exciter; independent power supply system; commutator; induction motor; electromagnetic and electromechanical processes; mathematical experiment

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilіv K.M. Matematichna model' dinamіchnih procesіv avtonomnoї elektroenergetichnoї sistemi na bazі bezkontaktnogo asinhronіzovanogo generatora z dvofazno-trifaznim kaskadnim modul'ovanim zbudzhuvachem / K.M. Vasilіv // Tehnіchna elektrodinamіka. - 2005. - № 2. - S. 54-60.

Vasilіv K.M. Matematichna model' dinamіchnih procesіv avtonomnoї elektroenergetichnoї sistemi na bazі bezkontaktnogo asinhronіzovanogo generatora z trifazno-trifaznim kaskadnim modul'ovanim zbudzhuvachem / K.M. Vasilіv // Tehnіchna elektrodinamіka. - 2004. - № 5. - S. 50-55.

Vasilіv K.M. Uzagal'nena matematichna model' avtonomnoї elektroenergetichnoї sistemi na bazі asinhronіzovanogo generatora z bezkontaktnim kaskadnim trifazno-trifaznim modul'ovanim zbudzhuvachem za nul'ovoyu shemoyu / K.M. Vasilіv // Elektrotehnіka і elektromehanіka. - 2009. - № 2. - S. 15-20.

Vasilіv K.M. Metodi і modelі analіzu procesіv avtonomnih sistem elektrozhivlennya na bazі asinhronіzovanogo generatora z bezkontaktnim kaskadnim modul'ovanim zbudzhuvachem: dis. doktora tehn. nauk: 05.09.03 / Vasilіv Karl Mikolajovich. - K., 2010. - 398 s.

Vasilіv K.M. Analіz procesіv avtonomnogo generatora z bezkontaktnim kaskadnim trifaznim modul'ovanim zbudzhuvachem za shemoyu v odnu zіrku і spіl'nim z'єdnannyam faz modulyatora pіd chas roboti na aktivno-іnduktivne navantazhennya / K.M. Vasilіv // Vіsnik NTU "HPІ". - 2012. - № 49. - S. 27-37.

Vasilіv K.M. Porіvnyal'nij analіz procesіv avtonomnogo generatora z bezkontaktnim kaskadnim trifaznim modul'ovanim zbudzhuvachem za shemoyu v odnu zіrku pіd chas roboti na aktivno-іnduktivne navantazhennya / K.M. Vasilіv // Elektrotehnіka і elektromehanіka. - 2013. - № 1. - S. 12-16.

Galinovskij A.M. Beskontaktnyj asinhronizirovannyj generator s modulirovannym preobrazovatelem chastoty / Galinovskij A.M. // Trudy І Mezhdunarodnoj (ІІІ Vserossijskoj) konferencii po `Elektromehanotronike. - Sankt-Peterburgskij gos. `elektrotehn. un-t. - 1997. - S. 182-192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі безконтактного асинхронізованого генератора з двофазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка. – 2005. – № 2. – С. 54-60.

  2. Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі безконтактного асинхронізованого генератора з трифазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем / К.М. Василів // Технічна електродинаміка. – 2004. – № 5. – С. 50-55.

  3. Василів К.М. Узагальнена математична модель автономної електроенергетичної системи на базі асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним трифазно-трифазним модульованим збуджувачем за нульовою схемою / К.М. Василів // Електротехніка і електромеханіка. – 2009. – № 2. – С. 15-20.

  4. Василів К.М. Методи і моделі аналізу процесів автономних систем електроживлення на базі асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним модульованим збуджувачем: дис. доктора техн. наук: 05.09.03 / Василів Карл Миколайович. – К., 2010. – 398 с.

  5. Василів К.М. Аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку і спільним з’єднанням фаз модулятора під час роботи на активно-індуктивне навантаження / К.М. Василів // Вісник НТУ "ХПІ". – 2012. – № 49. – С. 27-37.

  6. Василів К.М. Порівняльний аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку під час роботи на активно-індуктивне навантаження / К.М. Василів // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – № 1. – С. 12-16.

  7. Галиновский А.М. Бесконтактный асинхронизированный генератор с модулированным преобразователем частоты / Галиновский А.М. // Труды І Международной (ІІІ Всероссийской) конференции по Электромеханотронике. – Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. – 1997. – С. 182-192.
Copyright (c) 2015 K. M. Vasyliv


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)