DISTRIBUTION OF MAGNETIC INDUCTION LINEAR SYNCHRONUS MOTOR WITH MAGNETIC SUSPENSION

Authors

  • G. M. Golenkov Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • D. I. Parkhomenko Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.1.05

Keywords:

coaxial linear synchronous motor, magnetic suspension, magnetic induction distribution

Abstract

The results of experimental investigations of distribution of magnetic induction of coaxial-linear synchronous motor armature with magnetic suspension are presented.

References

Patent na korisnu model' №51151. Vіbrozbu­dzhuvach. Bogaєnko M.V., Golenkov G.M., Parhomenko D.І. ta іnshі. Vidano vіdpovіdno do Zakonu Ukraїni "Pro ohoronu prav na vina­hodi ta korisnі modelі", 10.07.2010 r., byul. №13.

Bauman V.A., Byhovskij I.I. Vibracionnye mashiny i processy v stroitel'stve. Ucheb. posobie dlya stud. stroitel'nyh i avtomobil' i avtomobil'no-dorozhnyh vuzov. M,, "Vyssh. Shkola", 1977, 255 s. s il.

A.V. Ivanov-Smolenskij. `Elektromagnitnye sily i preobrazovanie `energii v `elektricheskih mashinah: Ucheb. posobie dlya vuzov po spec. "`Elektromehanika". - M: Vyssh. shk., 1989. - 312 s.: il.

Golenkov G.M., k.t.n., Parhomenko D.І., Doslі­dzhennya rozpodіlu magnіtnoї іndukcії v povіt­ryanomu zazorі lіnіjnogo sinhronnogo dviguna z magnіtnim pіdvіsom // Elektrotehnіka і elek­tromehanіka: Naukovo-praktichnij zhurnal. - 2012.-№ 1 - s. 22-24.

Golenkov G.M., k.t.n., doc., Bondar R.P., Makogon S.A., Podol'cev A.D., d.t.n. Chislen­nyj raschet magnitnogo polya i osnovnih hara­kteristik `elektrovibratora na osnove koak­sial'no-linejnogo dvigatelya s postoyannymi magnitami // Elektrotehnіka і elektromeha­nіka: Naukovo-praktichnij zhurnal. - 2007.-№ 1 - s. 8-12.

Golenkov G.M., k.t.n., Parhomenko D.І., Makogon S.A., Bondar R.P. Modelyuvannya ro­boti koaksіal'no-lіnіjnogo sinhronnogo vіb­ratora z magnіtnim pіdvіsom // Elektrotehnіka і elektromehanіka: Naukovo-praktichnij zhur­nal. - 2008.-№ 1 - s. 18-20.

www.comsol.com.

V.G. Gerasimov, P.G. Grudinskij, L.A. Zhukova i dr., `Elektrotehnicheskij spravoch­nik 6-e izd., tom 1. - M: `Energiya, 1980.

Published

2013-03-07

How to Cite

Golenkov, G. M., & Parkhomenko, D. I. (2013). DISTRIBUTION OF MAGNETIC INDUCTION LINEAR SYNCHRONUS MOTOR WITH MAGNETIC SUSPENSION. Electrical Engineering & Electromechanics, (1), 22–25. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.1.05

Issue

Section

Electrical Machines and Apparatus