A COMPACT 70 KV CAPACITIVE VOLTAGE DIVIDER WITH A SHIELDED TRANSFER ELECTRODE

Authors

  • N. I. Boyko National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1362-2867
  • L. S. Yevdoshenko National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
  • V. M. Ivanov National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
  • O. A. Khristenko National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2074-272X.2012.6.09

Keywords:

capacitive voltage divider, high-voltage electrode, low-voltage electrode, shielded transfer electrode, transient characteristic

Abstract

A compact capacitive voltage divider with dividing coefficient Kcdv=7653 is created, successfully tested and put into operation. The divider is intended for operation with various-form voltage of the amplitude up to 70 kV, the transient characteristic rise time not exceeding 1,5 ns. The divider diameter is 200 mm, its length is 175 mm and the mass is 1,27 kg.

References

Shvab A. Izmereniya na vysokom napryazhenii: Izmeritel'nye pribory i sposoby izmereniya. - 2-e izd., pererab. i dop. Per. s nem. - M.: `Energoatomizdat, 1983. - 264 s.

Tehnika vysokih napryazhenij: teoreticheskie i prakticheskie osnovy primeneniya: Per. s nem. / M. Bejer, V. Bek, K. Meller, V. Caengl'; Pod red. V.P. Larionova. - M.: `Energoatomizdat, 1989. - 555 s.

Brzhezic'kij V.O., Іsakova A.V., Rudakov V.V. ta іn. Tehnіka і elektrofіzika visokih naprug: Navch. posіbnik za red. V.O. Brzhezic'kogo ta V.M. Mihajlova. - Harkіv: NTU "HPІ", Tornado, 2005. - 926 s.

Razrabotka i sozdanie peredvizhnogo emkostnogo delitelya impul'snogo napryazheniya amplitudoj do 100 kV / M.I. Baranov, V.M. Zin'kovskij, Yu.P. Zyabko, N.I. Ignatenko, V.O. Lysenko // Vіsnik NTU "HPІ". - 2011. - № 49. - S. 3-10.

A.S. 1319092 SSSR, MKI4H 01 G 4/38. Emkostnyj delitel' napryazheniya / N.I. Bojko, A.V. Lyahov, O.L. Rezinkin. - Opubl. v byul., 1987. - № 23.

Bojko N.I. Nauchnye osnovy sozdaniya `elektrotehnologicheskih ustanovok dlya vysokovol'tnyh impul'snyh vozdejstvij. - Diss. na soisk. uch. stepeni d.t.n. - Har'kov, 2003. - 567 s.

Kuchinskij G.S. Vysokovol'tnye impul'snye kondensatory. - L.: `Energiya, 1973. - 176 s.

Iossel' Yu.Ya., Kochanov `E.S., Strunskij M.G. Raschet `elektricheskoj emkosti. - 2-e izd., pererab. i dop. - L.: `Energoizdat. Leningr. otd-nie, 1981. - 288 s.

Kalantarov P.L., Cejtlin L.A. Raschet induktivnostej: spravochnaya kniga. - 3-e izd., pererab. i dop. - L.: `Energoatomizdat. Leningr. otd-nie, 1986. - 488 s.

Published

2012-12-29

How to Cite

Boyko, N. I., Yevdoshenko, L. S., Ivanov, V. M., & Khristenko, O. A. (2012). A COMPACT 70 KV CAPACITIVE VOLTAGE DIVIDER WITH A SHIELDED TRANSFER ELECTRODE. Electrical Engineering & Electromechanics, (6), 41–46. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2012.6.09

Issue

Section

Engineering Electrophysics. High Electric and Magnetic Field Engineering