DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2012.6.02

ГЕНЕЗИС ВИНАХІДНИЦТВА

V. I. Gritsayenko

Анотація


Приведено генезис винахідництва від середньовіччя до сьогодення та прикладів винаходів інженерної кафедри. Стоїть завдання перед вченим: велику кількість фактів, явищ в будь-якій області знань слід упакувати в загально зрозумілі закони, алгоритми або формули.


Ключові слова


genesis; invention; IQ; reflex; aim

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'tshuller G.S. Algoritm izobreteniya. - M.: Mosk. rabochij, 1973. - 296 s.

Al'tshuller G.S. Tvorchestvo, kak tochnaya nauka. - M.: Radio i svyaz', 1979. - 175 s.

Baranovs'kij D.І. Bolons'kij proces reformuvannya vischoї osvіti v Ukraїnі / D.І. Baranovs'kij, O.M. Mamenko, V.І. Gricaєnko, K.V. Gricaєnko // Metodichne udoskonalennya navchal'nogo procesu / HDZVA. - H., 2011. - T.3. - S. 36-46.

Gricaєnko V.І. Vinahіdnictvo na іnzhenernіj kafedrі // Metodichne udoskonalennya navchal'nogo procesu HDZVA. - H., 20011. - T. 3. - S. 232-234.

Gricaenko V.I. Sovety racionalizatoram i izobretatelyam sel'skohozyajstvennogo proizvodstva / V.І. Gricaєnko, A.A. Zadorozhnij, P.P. Cherpak // K.: Urozhaj, 1988. - 200 s.

Gricaєnko V.І. Іnnovacіjne zabezpechennya vinahіdnic'koї dіyal'nostі v sistemі navchal'nogo procesu / V.І. Gricaєnko, L.V. Gusinya // Metodichne udoskonalennya navchal'nogo procesu / HDZVA. - H., 2007. - Vip. 1, t. 1. - S. 208-211.

Dilts R. Strategii geniev. T.3. - M.: Klass, 1998. - 384 s.

Larcev V.S. Sociokul'turnyj genezis lichnosti. K.: Print-`Ekspress, 2002. - 360 s.

Teoretichnі і priladnі aspekti rozvitku kreativnoї osvіti u vischij shkolі : monografіya / za red. O.A. Dubasenyuk. - Zhitomir: ZhDU, 2012. - 284 s.

Tesla N. Lekcii. - Samara: Agni, 2008. - 312 s.

Tesla N. Patenty. - Samara: Agni, 2009. - 496 s.

`Efroimson V.P. Genetika genial'nosti. - M.: Tajdeks, 2002. - 376 s.

`Efroimson V.P. Pedagogicheskaya genetika. - M.: Tajdeks, 2003. - 238 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. – М.: Моск. рабочий, 1973. – 296 с.

 2. Альтшуллер Г.С. Творчество, как точная наука. – М.: Радио и связь, 1979. – 175 с.

 3. Барановський Д.І. Болонський процес реформування вищої освіти в Україні / Д.І. Барановський, О.М. Маменко, В.І. Грицаєнко, К.В. Грицаєнко // Методичне удосконалення навчального процесу / ХДЗВА. – Х., 2011. – Т.3. – С. 36-46.

 4. Грицаєнко В.І. Винахідництво на інженерній кафедрі // Методичне удосконалення навчального процесу ХДЗВА. – Х., 20011. – Т. 3. – С. 232-234.

 5. Грицаенко В.И. Советы рационализаторам и изобретателям сельскохозяйственного производства / В.І. Грицаєнко, А.А. Задорожний, П.П. Черпак // К.: Урожай, 1988. – 200 с.

 6. Грицаєнко В.І. Інноваційне забезпечення винахідницької діяльності в системі навчального процесу / В.І. Грицаєнко, Л.В. Гусиня // Методичне удосконалення навчального процесу / ХДЗВА. – Х., 2007. – Вип. 1, т. 1. – С. 208-211.

 7. Дилтс Р. Стратегии гениев. Т.3. - М.: Класс, 1998. – 384 с.

 8. Ларцев В.С. Социокультурный генезис личности. К.: Принт-Экспресс, 2002. – 360 с.

 9. Теоретичні і приладні аспекти розвитку креативної освіти у вищий школі : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: ЖДУ, 2012. – 284 с.

 10. Тесла Н. Лекции. – Самара: Агни, 2008. – 312 с.

 11. Тесла Н. Патенты. – Самара: Агни, 2009. – 496 с.

 12. Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. – М.: Тайдекс, 2002. – 376 с.

 13. Эфроимсон В.П. Педагогическая генетика. – М.: Тайдекс, 2003. – 238 с.
Copyright (c) 2015 V.I. Gritsayenko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)