Редакційна колегія

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Головний редактор

Клименко Борис Володимирович

Професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), Харків, Україна
e-mail b.v.klymenko@gmail.com
Scopus Author ID 6602821525
ORCID 0000-0002-7393-6198
Google Scholar Link

Заступник головного редактора

Сокол Євген Іванович
Професор, член-кор. Національної академії наук України, ректор НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail omsroot@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 7005418534
Google Scholar Link


Заступник головного редактора

Розов Володимир Юрійович
Член-кор. Національної академії наук України, директор Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (ДУ "ІТПМ НАНУ"), Харків, Україна
e-mail vyurozov
@gmail.com
Scopus Author
ID 55327982600
ORCID 0000-0001-7265-2030
Google Scholar
Link


Кілдишев Олександр В.
Професор, Birck Nanotechnology Center, School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University, США
e-mail kildishev@purdue.edu
Scopus Author ID 7004742932
ORCID 0000-0002-8382-8422


Mулуд Фельяші
Професор, Lab. IREENA (Research Institute in Electrical Energy of "Nantes Atlantique"), Technological Institute of Saint-Nazaire, University of Nantes, Франція
e-mail Mouloud.Feliachi@univ-nantes.fr
Scopus Author ID 6603728602


Батигін Юрій Вікторович
Професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна
e-mail yu.v.batygin@gmail.com
Scopus Author ID
55885048600


Біро Оскар
Професор, Institute for Fundamentals and Theory in Electrical Engineering, Graz, Austria
e-mail biro@tugraz.at
Scopus Author ID
7004433923
ORCID
0000-0003-0792-8955


Болюх Володимир Федорович
Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail vfbolyukh@gmail.com
Scopus Author ID
6602384476
ORCID 0000-0001-9115-7828
Google Scholar Link


Віницький Юрій Данилович
Професор, General Electric EEM, Москва, Росія
e-mail yury.vinitzky@ge.com
Scopus Author ID


Кузнєцов Борис Іванович
Професор, ДУ "ІТПМ НАНУ", Харків, Україна
e-mail bikuznetsov@mail.ru
Scopus Author ID
7102807762
ORCID
0000-0002-1100-095X
Google Scholar Link


Долежел Іво
Професор, University of West Bohemia, Pilsen, Чеська Республіка
e-mail dolezel@fel.cvut.cz
Scopus Author ID
7003306787
ORCID
0000-0002-1020-4061


Загірняк Михайло Васильович
Професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Кременчуцького Національного університету ім. Михайла Остроградського, Кременчук, Україна
e-mail mzagirn@kdu.edu.ua
Scopus Author ID
6603355180
ORCID
0000-0003-4700-0967


Гуревич Володимир Ігоревич
к.т.н., почесний професор,
Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corporation, Haifa, Ізраїль
e-mail vladimir.gurevich@gmx.net
Scopus Author ID
7102090104
ORCID 0000-0001-9306-1299


Кириленко Олександр Васильович
Професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Київ, Україна
e-mail kyrylenko@ied.org.ua
Scopus Author ID 6507766630


Зграя Єжі
Професор, PŁ Institute of Applied Computer Science, Lodz University of Technology, Польща
e-mail jerzy.zgraja@p.lodz.pl
Scopus Author ID 6508331364


Подольцев Олександр Дмитрович
Професор, Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Київ, Україна

e-mail ied1@ied.org.ua
Scopus Author ID 6603125142
ORCID 0000-0003-1123-8965


Райнін Валерій Юхимович
Професор, Московський енергетичний інститут, Москва, Росія

e-mail EEA@mpei.ru
Scopus Author ID 6507707539


Резинкіна Марина Михайлівна
Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україн
а
e-mail maryna.rezynkina@gmail.com
Scopus Author
ID 6602189697
ORCID 0000-0002-0454-3331
Google Scholar Link


Розанов Юрій Костянтинович
Професор, Московський енергетичний інститут, Москва, Росія

e-mail y.rozanov@mail.ru
Scopus Author ID 7006404134


Школьнік Анатолій Олексійович
к.т.н., Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corporation, член комітету CIGRE (SC A2 - Transformers), Haifa, Ізраїль
e-mail
shkola50@gmail.com
Scopus Author ID
7003423373


Юферов Володимир Борисович
Професор, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", Харків, Україна

e-mail v.yuferov@kipt.kharkov.ua
Scopus Author ID
7003504038

НАЦІОНАЛЬНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ*
(*Члени Національної редакційної колегії працюють у провідних українських наукових, освітніх та дослідних установах)

Головний редактор

Клименко Борис Володимирович

Професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), Харків, Україна
e-mail b.v.klymenko@gmail.com
Scopus Author ID 6602821525
ORCID 0000-0002-7393-6198
Google Scholar Link

Заступник головного редактора

Сокол Євген Іванович
Професор, член-кор. Національної академії наук України, ректор НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail omsroot@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 7005418534
Google Scholar Link


Заступник головного редактора

Розов Володимир Юрійович
Член-кор. Національної академії наук України, директор Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (ДУ "ІТПМ НАНУ"), Харків, Україна
e-mail vyurozov@gmail.com
Scopus Author
ID 55327982600
ORCID 0000-0001-7265-2030
Google Scholar
Link

Відповідальний секретар

Гречко Олександр Михайлович
Доцент, к.т.н., НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail a.m.grechko@gmail.com
Scopus Author ID
ORCID 0000-0001-7872-8585
Google Scholar Link


Баранов Михайло Іванович

Д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail baranovmi@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 14032712200Боєв В'ячеслав Михайлович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail ktoemail@gmail.com
Scopus Author ID 7006800109
ORCID 0000-0001-9438-9480


Буткевич Олександр Федотович

Професор, Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Київ, Україна
e-mail butkevych@ied.org.ua
Scopus Author ID 26664355100
ORCID 0000-0002-6613-0911
Google Scholar Link


Веприк Юрій Миколайович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail veprik@email.ua
Scopus Author ID
ORCID
0000-0003-0249-6866


Гриб Олег Герасимович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail lasurenko@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 57191710656
ORCID 
0000-0001-6929-3532


Гурин Анатолій Григорович

ПрофесорНТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail agurin@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID
Google Scholar
LinkЖемеров Георгій Георгійович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail zhemerov@gmail.com
Scopus Author ID 6602742483
ORCID 0000-0002-3469-0121Кравченко Володимир Іванович

Професор, директор НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail zapolovsky@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 8217775100
ORCID
0000-0002-0625-6088


Мілих Володимир Іванович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail mvikpi@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 6701644044
ORCID
0000-0002-6176-3103
Google Scholar LinkМихайлов Валерій Михайлович

Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail valery.m.mikhailov@gmail.com
Scopus Author ID
57191826950Омельяненко Віктор Іванович

ПрофесорНТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail victom@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 6602123141
Google Scholar
LinkПуйло Глєб Васильович

Професор, Одеській Національний технічний університет, Одеса, Україна
e-mail puilo@ukr.net
Scopus Author ID
Google Scholar
LinkРезинкін Олег Лук'янович
Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail orezynkin@gmail.com
Scopus Author ID 6603015270
ORCID 0000-0001-8151-5636
Google Scholar Link


Клепіков Володимир Борисович
Професор, НТУ "ХПІ", Харків, Україна
e-mail klepikov@kpi.kharkov.ua
Scopus Author ID 7004124036
ORCID 0000-0003-2337-4235
Google Scholar LinkСосков Анатолій Георгійович

ПрофесорХарківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна
e-mail ansoskov@gmail.com
Scopus Author ID 57189849046
ORCID
0000-0002-2088-1736Ткачук Василь Іванович

Професор, Національний університет "Львівська Політехніка", Львів, Україна
e-mail tkachuk@lp.edu.ua
Scopus Author ID 24466819500Шинкаренко Василь Федорович

Професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна
e-mail svf46@voliacable.com
Scopus Author ID
7005550726
ORCID 0000-0002-5054-823X