Panchenko, V. I., Tsyplenkov, D. V., Grebeniuk, A. M., Kyrychenko, M. S. and Bobrov, O. V. (2016) “MACHINE-TRANSFORMER UNITS FOR WIND TURBINES”, Electrical Engineering & Electromechanics, (1), pp. 33–37. doi: 10.20998/2074-272X.2016.1.06.