Klymenko, B. V. (2013). KLYMENKO BORYS VOLODYMYROVYCH. Electrical Engineering & Electromechanics, (1), 73. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2013.1.18