Milykh, V. I., & Polyakova, N. V. (2014). NUMERICAL FIELD ESTIMATION OF TURBOGENERATOR STATOR WINDING SHORTENING EFFICIENCY. Electrical Engineering & Electromechanics, (4), 12–16. https://doi.org/10.20998/2074-272X.2014.4.02