DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.4.02

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВІБРОЗБУДЖУЮЧІ СИЛИ ПРИ НАЯВНОСТІ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Yu. M. Vaskovskyi, A. M. Melnyk, O. I. Tytko

Анотація


В статті досліджено електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора при наявності ексцентриситету ротора. Дослідження проведено для турбогенератора типу ТГВ-200-2 методом скінченних елементів у програмному середовищі COMSOL Multiphysics. Описано польову математичну модель статичного та динамічного ексцентриситету, яка дозволяє змоделювати сигнали датчиків вібрацій як функції часу. Проведено серію розрахунків електромагнітних сил при різних варіантах зміщення ротора з осі розточки статора. Показано, що при появі ексцентриситету спостерігається суттєве збільшення віброзбуджуючих сил і найбільше значення сил спостерігається у точці з мінімальним повітряним проміжком. Введено нові діагностичні параметри та запропоновано методику діагностування ексцентриситету. На основі проведеного математичного моделювання встановлено, що діагностичною ознакою статичного ексцентриситету є зміна амплітуди тензора магнітного натягу, а ознакою динамічного ексцентриситету є поява у спектрі віброзбуджуючих сил обертової та кратних їй гармонік.

Ключові слова


турбогенератор; польова математична модель; електромагнітні віброзбуджуючі сили; тензор магнітного натягу; ексцентриситет; дефект ротора; діагностична ознака

Повний текст:

PDF ENG (English) PDF UKR

Посилання


1. Vaskovskyi Yu.M., Tytko O.I., Melnyk A.M. Diagnosis of damage to the excitation winding powerful turbogenerator based on the analysis of electromagnetic forces. Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, no.36, pp. 40-46. (Ukr).

2. Vaskovskyi Yu.M., Tsyvinskyi S.S., Tytko O.I. Electromagnetic processes in the damper winding of hydro generator with eccentricity of air gap. Tekhnichna elektrodynamika, 2015, no.1, pp. 65-71. (Ukr).

3. Haidenko Yu.A., Vishnevskyi T.S. Electromagnetic method of diagnostic of static eccentricity of synchronous generator. Hydropower Ukraine, 2011, no.2, pp. 52-57. (Rus).

4. Levytskyi А.S., Fedorenko H.М. Characterization of air gap fault in hydrogenerators to data by sensors located on stator. Hydropower Ukraine, 2008, no.1, pp. 30-33. (Ukr).

5. Kuchynskyi K.A. Analysis of temperature field of rotor of turbogenerator capacity 300 mW at asymmetry of cooling of grooving zone. Tekhnichna elektrodynamika, 2013, no.4, pp. 59-66. (Rus).

6. Milykh V.I., Polyakova N.V Comparative analysis of the variable magnetic field on the surface of the rotor of turbogenerators with different numbers of stator teeth in the load condition. Tekhnichna elektrodynamika, 2014. no.2, pp. 29-36. (Rus).

7. Sedky M.M. Diagnosis of static, dynamic and mixed eccentricity in line start permanent magnet synchronous motor by using FEM. International journal of electrical, robotics, electronics and communications engineering, 2014, vol.8, no.1, pp. 29-34.

8. Yonggang Li, Guowei Zhou, Shuting Wan, Heming Li. Analysis of unbalanced magnetic pull on turbo-generator rotor under air-gap eccentric fault and rotor short circuit fault. International journal of advancements in computing technology, 2013, vol.5, no.4, pp. 523-530. doi: 10.4156/ijact.vol5.issue4.62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Васьковський Ю.М., Титко О.І., Мельник А.М. Діагностика ушкоджень обмотки збудження потужного турбогенератора на основі аналізу електромагнітних віброзбуджуючих сил // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2013.– №36. – С. 40-46.
2.     Васьковський Ю.М., Цивінський С.С., Титко О.І. Електромагнітні процеси у демпферній системі роторів гідрогенераторів при нерівномірності повітряного проміжку // Технічна електродинаміка. – 2015. – №1. – С. 65-71.
3.     Гайденко Ю.А, Вишневский Т.C. Метод электромагнитной диагностики статического эксцентриситета ротора в синхронном генераторе // Гідроенергетика України. – 2011. – №2. – С. 52-57.
4.     Левицький А.С., Федоренко Г.М. Визначення параметрів дефектів повітряного зазору в гідрогенераторах за даними датчиків, розміщених на статорі // Гідроенергетика України. – 2008. – №1. – С. 30-33.
5.     Кучинский К.А. Анализ температурного поля ротора турбогенератора мощностью 300 МВт при асимметрии охлаждения пазовой зоны // Технічна електродинаміка. – 2013. – №4. – С. 59-66.
6.     Милых В.И., Полякова Н.В. Сравнительный анализ переменного магнитного поля на поверхности ротора турбогенераторов с разным числом зубцов статора в режиме нагрузки // Технічна електродинаміка. – 2014. – №2. – С. 29-36.
7.     Sedky M.M. Diagnosis of static, dynamic and mixed eccentricity in line start permanent magnet synchronous motor by using FEM // International journal of electrical, robotics, electronics and communications engineering. – 2014. – vol.8. – no.1. – pp. 29-34.
8.     Yonggang Li, Guowei Zhou, Shuting Wan, Heming Li. Analysis of unbalanced magnetic pull on turbo-generator rotor under air-gap eccentric fault and rotor short circuit fault // International journal of advancements in computing technology. – 2013. – vol.5. – no.4. – pp. 523-530. doi: 10.4156/ijact.vol5.issue4.62.
Copyright (c) 2016 Yu. M. Vaskovskyi, A. M. Melnyk, O. I. Tytko


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2074–272X (Print)
ІSSN 2309–3404 (Online)